A végzős hallgatók beosztása a záróvizsga- és magiszterivizsga-bizottságokhoz, és a védések MS Teams videokonferencia-szimulációja

TwitterFacebook

A végzős hallgatók bizottságokhoz való beosztását a kari honlapon fogjuk közzétenni, a Záróvizsgákkal kapcsolatos hirdetések oldalon (a beiratkozási időszak lezárulása után).

A záróvizsgát tevő végzősök számára 2020. június 26-án (szerda), a magiszteri vizsgát tevő végzősök számára pedig 2020. június 24-én (péntek) MS Teams videokonferencia-szimulációra kerül sor a vizsgabizottság kijelölt titkárával. A végzős hallgatók és a bizottság titkára közötti kommunikáció a dolgozatok feltöltésére használt hallgatói e-mail címeken keresztül történik.

TwitterFacebook