Sikertörténetek: Bálint Attila Sándor, Művészeti Líceum, Marosvásárhely

balint-attila-21996-ban végeztem a szilágycsehi elméleti líceum matematika-fizika osztályában. Örömömre első próbálkozásra felvettek a Babeş–Bolyai Tudományegyetem matematika szakára, amelynek alapképzését 1996 és 2000 között végeztem el, majd a mechanika, a csillagászat és az informatika területén folytattam magiszteri és posztgraduális tanulmányaimat. Jelenleg a marosvásárhelyi Művészeti Líceum matematikatanára vagyok 2003 óta.

Az első években kissé nehéz volt lépést tartani azon diákkollégákkal, akik a nagyvárosok híres iskoláiból érkeztek, illetve megfelelni az egyetemi tanárok által követelt elvárásoknak, tevékenységeknek. Ennek ellenére mély tisztelettel tartozom egyetemi tanáraimnak, akik segítettek és irányítottak, hogy a matematika terén erős alapokra helyezzem ismereteimet, és azokat a későbbiek során is fejleszthessem. Különösen segített Szenkovits Ferenc tanár úr odaadó munkája, amellyel a csillagászat, az égi mechanika rejtelmeit fedte fel, András Szilárd tanár úr számelméleti gyakorlatai, Tóth László és különösen Mărcuş András tanárok algebra órái, valamint Kristály Sándor vektorokról szóló szemináriumai.

Már 2003-tól a Vályi Gyula Matematika Kör keretében felkészítőket tartottam matematikából, amelynek keretében a gyerekek tudásszintjének emelésén kívül célunk volt a tudásvágy ébrentartása, a tehetséges gyerekek felkutatása, a marosvásárhelyi és a környékbeli iskolák matematikát kedvelő diákjainak ismerkedése, a közös munkán és ismeretfelmérőkön való részvétel által az együvé tartozás gondolatának és érzésének ápolása.

A 2004-ben megalakult marosvásárhelyi Vályi Gyula Matematika Társaság egyik alapító tagja vagyok, majd 2009-től kezdve a Zrínyi Ilona Matematikaverseny Maros megyei szervezője. Ez a tantárgyverseny Erdély-szerte nagy népszerűségnek örvend nemcsak a diákok, hanem a tanárok körében is. Az idén például Maros megyében 66 iskola versenyzik 3750 diák részvételével.