Kategória archívum: Sikertörténetek

Példaképeink – interjú Kajántó Sándorral

Példaképeink – interjú Kajántó Sándorral
Az NTP-TFV-19-0047 kódszámú pályázat (A Farkas Gyula Egyesület társadalmi felelősségvállalási programja a 2019–2020-as egyetemi tanévben) keretén belül lehetőségünk adódott egy interjúsorozat elkészítésére olyan diákokkal, fiatal tanárokkal, kollégákkal, akik korábbi programjainkat támogatták, illetve a tehetségápolásban aktívan részt vettek/ részt vesznek.  A Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáét TFV programja a 2019–2020-as egyetemi tanévben elnevezésű

Példaképeink – interjú Szilágyi Géza-Zsolttal

Példaképeink – interjú Szilágyi Géza-Zsolttal
Az NTP-TFV-19-0047 kódszámú pályázat (A Farkas Gyula Egyesület társadalmi felelősségvállalási programja a 2019–2020-as egyetemi tanévben) keretén belül lehetőségünk adódott egy interjúsorozat elkészítésére olyan diákokkal, fiatal tanárokkal, kollégákkal, akik korábbi programjainkat támogatták, illetve a tehetségápolásban aktívan részt vettek/ részt vesznek.  A Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáét TFV programja a 2019–2020-as egyetemi tanévben elnevezésű

Sikertörténetek: Szilágyi Judit, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár

Sikertörténetek: Szilágyi Judit, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár
1987-ben kezdtem tanulmányaimat a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen, 1992-ben végeztem matematikus szakon. 2010-ben az egyetem matematikadidaktika szakán szereztem mesteri fokozatot. Az egyetemmel mai napig szoros kapcsolatot tartok fenn, több nemzetközi projektben (DQME II, PRIMAS, MASCIL) kiváló együttműködést valósítottunk meg a kíváncsiságvezérelt matematikaoktatás területén. A PRIMAS projektben a nemzetközi, a MASCIL projektben pedig az országos tanácsadói testület tagja

Sikertörténetek: Dávid Géza, Székelyudvarhely

Dávid Géza
Kenyéradó iskolám, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium névadója szerint: „Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született.” Erdővidéken születtem 1966-ban, az elemi osztályokat szülőfalumban, Bodosban végeztem, majd Baróton folytattam az általános iskolát. Középiskolai tanulmányaimat a Székely Mikó Kollégiumban (akkori nevén Matematika–Fizika Líceum) végeztem. A középiskolai évek tovább érlelték bennem azt az elhatározást, amelyet

Sikertörténetek: Szilágyi Zsolt, Székelyudvarhely

Sikertörténetek: Szilágyi Zsolt, Székelyudvarhely
A matematikával való kapcsolatom igazán a középiskolában kezdődött. András Szilárd rendszeresen eljött a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumba, alkalmanként maratoni hosszúságú matekköröket tartani, — amelyek kezdetben nagyon megterhelőek voltak számomra, de idővel megedződtem, — amiért örökre hálás vagyok neki. Ez döntően befolyásolta, hogy a Babeş—Bolyai Tudományegyetem matematika szakát választottam. 1999 és 2003 között voltam az egyetem

Sikertörténetek: Spier Tünde, Csiky Gergely Főgimnázium, Arad

Sikertörténetek: Spier Tünde, Csiky Gergely Főgimnázium, Arad
Kicsi korom óta pedagógus szerettem volna lenni. Akkor még nem így fogalmazódott meg bennem, hanem úgy, hogy tanító, majd tanár. Mindig felnéztem az engem tanító pedagógusokra. Líceumi éveim alatt a Szilágycsehi Elméleti Líceum matematika-fizika szakán döntöttem el, hogy matematikatanári pályára megyek. Ebben a döntésemben hatalmas szerepe volt Bara Sándor matematikatanáromnak, aki most is abban az

Sikertörténetek: Magó Attila, Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton

Sikertörténetek: Magó Attila, Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton
Középiskolai tanulmányaimat a Dicsőszentmártoni Elméleti Líceumban (jelenleg Andrei Bârseanu Elméleti Líceum) 1996-ban fejeztem be matematika–fizika szakon. Ugyanebben az évben felvételiztem a Babeş–Bolyai Tudományegyetem informatika szakára, de sajnos vagy nem, ezt most sem tudnám megmondani, csak a matematika szakra jutottam be (ha jól emlékszem az első voltam a vonal alatt). Így kerültem az egyetem matematika szakára,

Sikertörténetek: Nagy Olga, Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta

Sikertörténetek: Nagy Olga, Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta
Mint a kisgyerekek többségére, rám is mélyen hatott tanító nénimnek a személyisége. Tiszteltem, felnéztem rá, olyan akartam lenni, mint ő, ezért úgy döntöttem, én is tanító néni leszek. Az élet azonban másként hozta. A kilencedik osztályba való felvételi során nem jutottam be a nagyváradi Pedagógiai Líceumba, így középiskolai tanulmányaimat matematika-fizika szakon szülővárosomban, Nagyszalontán végeztem. Mivel

Sikertörténetek: Bálint Attila Sándor, Művészeti Líceum, Marosvásárhely

Sikertörténetek: Bálint Attila Sándor, Művészeti Líceum, Marosvásárhely
1996-ban végeztem a szilágycsehi elméleti líceum matematika-fizika osztályában. Örömömre első próbálkozásra felvettek a Babeş–Bolyai Tudományegyetem matematika szakára, amelynek alapképzését 1996 és 2000 között végeztem el, majd a mechanika, a csillagászat és az informatika területén folytattam magiszteri és posztgraduális tanulmányaimat. Jelenleg a marosvásárhelyi Művészeti Líceum matematikatanára vagyok 2003 óta. Az első években kissé nehéz volt lépést

Sikertörténetek: Demeter István-Hunor, Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda

Sikertörténetek: Demeter István-Hunor, Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda
Kiváló tanáraim voltak. Olyan szerencsés körülmények között végezhettem el a tanulmányaimat, hogy időszakonként nem csak egy vagy két kiváló tanártól tanulhattam, hanem sokszor úgy éreztem, hogy az osztályomat tanító tanárok szinte kivétel nélkül kiváló szakemberek és egyben nagyon jó pedagógusok is. Elemi iskolás koromtól a matematika tanulására ösztönöztek és nemcsak otthonról édesanyám és a nagyszüleim,