Sikertörténetek: Szilágyi Judit, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár


1987-ben kezdtem tanulmányaimat a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen, 1992-ben végeztem matematikus szakon. 2010-ben az egyetem matematikadidaktika szakán szereztem mesteri fokozatot. Az egyetemmel mai napig szoros kapcsolatot tartok fenn, több nemzetközi projektben (DQME II, PRIMAS, MASCIL) kiváló együttműködést valósítottunk meg a kíváncsiságvezérelt matematikaoktatás területén.

A PRIMAS projektben a nemzetközi, a MASCIL projektben pedig az országos tanácsadói testület tagja voltam. Az egyetemmel való közreműködés a diákok módszertani gyakorlatának irányítására is kiterjed. 1994 óta folyamatosan vagyok mentora a BBTE matematika, illetve informatikai-matematika szakos hallgatóinak.

1992 óta a Báthory István Elméleti Líceum tanára, jelen pillanatban aligazgatója is vagyok. Tanárként, de aligazgatóként is az iskolánkban folyó matematikatanítás minőségének állandó javítását tartom célomnak. Ezért a BBTE által meghirdetett továbbképzéseken is részt vettem. Rendszeresen tartok versenyfelkészítőket. Az elemista diákoknak is tartottam, tartok játékos matematika szakköröket. Évente részt veszek versenyzőknek vagy végzős osztályoknak szóló matematikatábor megszervezésében. Több helyi versenyt és kíváncsiságvezérelt tevékenységet szerveztem a Báthory Napok alkalmával.

1997 és 2008 között az erdélyi Radó Ferenc Emlékverseny létrehozója és főszervezője voltam, 1998 óta minden évben társszervezője voltam országos szintű tehetséggondozó táboroknak, az eddig kétszer megrendezett Ifjú Tehetségek Akadémiájának is. Az Erdélyi Magyar Matematikaverseny versenybizottságának tagja és Kolozs megyei szakaszának szervezője vagyok 2008 óta.

Diákjaim sok rangos matematikaverseny díjazottai: Zrínyi Ilona, Bolyai Csapatverseny, Kenguru Matematikaverseny, EMMV, NMMV, matematika tantárgyolimpián nyertek díjakat és dicséreteket, de a BBTE által meghirdetett matematikaversenyen is rendkívül jól szerepelnek. 2010-től, egy év kivételével minden tanévben voltak a román tanügyminisztérium által az Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen elért eredményeikért kitüntetett diákjaim. Nyolc tankönyv és tanári segédkönyv, hat munkafüzet, példatár társszerzője vagyok.

A PRIMAS és MASCIL projektek keretében létrehozott anyagokat, cikkeket tartalmazó, 2013-ban román nyelven is megjelent könyv társszerzője vagyok. 2004-ben államelnöki érdemrenddel, 2010-ben miniszterelnöki kiválósági oklevéllel, 2012-ben pedig Farkas Gyula-emlékéremmel tüntettek ki. 2013-tól kezdve minden évben a Kolozs Megyei Tanács kitüntetettje voltam, illetve a tanügyminiszter által adományozott kiválósági oklevéllel kitüntetettek egyike.

Hiszem, hogy a jól elvégzett tanári munkát elsősorban nem kitüntetésekben, hanem a tanítványok hálás ránk emlékezésében mérik. Remélem, legalább annyi tanítványom emlékszik így rám, mint ahányra én emlékszem nagy szeretettel és hogy legalább annyit tanultak tőlem, mint amennyit én tőlük, emberségben, józan gondolkodásban, önfegyelemben és emberi tartásban.