Varga Csaba (1959–2021)

Kolozsváron, 2021. augusztus 16-án, 62 éves korában, az irgalmatlan kórral folytatott négyéves közdelem után feladta a harcot Varga Csaba matematikus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Matematika és Informatika Intézetének habilitált professzora.

Varga Csaba 1959. február 5-én született a Maros megyei Gyulakután. A szülőfalujában végzett elemi iskolai tanulmányok után az erdőszentgyörgyi és segesvári középiskolák diákja volt. A matematikával egy több naposra sikeredett lábadozás alkalmával került szorosabb kapcsolatba, amikor egy feladatgyűjteményben kitűzött problémák megoldása tette elviselhetőbbé a kórházi fogságot. Ettől kezdve élete egyik központi szereplője volt a matematika. Középiskolás diákévei alatt többször szerepelt sikeresen megyei és országos matematikaversenyeken. Innen számára egyenes út vezetett a kolozsvári tudományegyetemre, ahol 1983-ban végezte évfolyama legkiválóbbjai között a matematika szakot. Tudományos fokozatát ugyanitt szerezte 1996-ban, az optimailázációelméletben alkalmazott topológiai módszereket tárgyaló dolgozatával, dr. Kolumbán József professzor irányításával.

Oktatói pályáját besztercei iskolákban kezdte (1983–1990), majd a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen folytatta, töretlenül építve egyetemi oktatói karrierjét: tanársegéd (1990–1992), adjunktus (1992–1998), docens (1998–2005), professzor (2005–2021). Oktatói tevékenysége mellet bekapcsolódott az egyetem adminisztratív vezetésébe is. Az 1996–1998 időszakban helyettes dékánként vezette a Matematika és Informatika Karon a kibontakozóban levő magyar tagozatot, később az egyetem tudományos tanácsában és országos tudományos tanácsokban képviselte eredményesen a kolozsvári matematikaiskolát.

Dr. Varga Csaba egyetemi oktatói munkássága a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Matematika fakultásának doktorátusvezető professzoraként teljesedett ki az utóbbi években. A tudományos eredményein túl Varga Csaba egyik legnagyobb érdeme a fiatal tehetségek felfedezésében, felnevelésében és oktatásában rejlik. Fontosnak tartotta a matematikai kutatások aktuális fejezeteinek beillesztését az oktatásba, előadások, tudományos szemináriumok keretében. Ennek szellemében egyetemi előadásai szerteágazóak voltak, lefedve a geometria, algebrai topológia és differenciálegyenletek több területét, melyek kiváló rálátást biztosítottak számára a nemlineáris analízis számtalan megoldatlan kérdésére. Ennek a tudásnak a birtokában remek módon sikerült diákjait, valamint együttműködő kollégáit aktuális, megoldandó problémák felé irányítani.

Számos egykori diákja vált világhírű matematikussá, akik neves európai és amerikai egyetemeken, például a Humboldt Universität, az Utrecht University, a Virginia Polytechnic Institute and State University és más neves intézményekben dolgoznak. Több tucat alapképzéses és magiszteri hallgató tudományos és vizsgadolgozatainak volt irányítója. Doktorátusvezetőként is számos hallgatót irányított, akik a Babeș–Bolyai Tudományegyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiemelkedő kutatóivá és oktatóivá váltak. Kiemelkedő egyetemi oktatói munkássága elismeréseként 2009-ben a Babeș–Bolyai Tudományegyetem az Év Oktatója Díjjal jutalmazta.

Kutatási területe a kritikus pontok elmélete, variációszámítás és ezek alkalmazása a differenciálegyenletek elméletében. Eredményei révén számos nemlineáris jelenség talált magyarázatra, melyek nem sima Schrödinger-típusú egyenletek/bennfoglalások köré csoportosulnak. A kritikus pontok elméletét sikeresen alkalmazta geometriai struktúrák feltárásában is, ezáltal matematikai pontossággal bizonyítva, de akár szélesebb körben is érthető magyarázatot adva hétköznapokban megjelenő optimalizációs problémákra. Legfontosabb eredményeit az alkalmazott matematikai tudományok olyan nemzetközileg referált és elismert szaklapjaiban közölte, mint a Calculus of Variations and Partial Differential Equations, Nonlinear Differential Equations and Applications, Discrete and Continuous Dynamical Systems-A, Advances in Differential Equations, illetve a Nonlinear Analysis Real World Applications, amelyeket a Web of Science és Scopus adatbázisok is jegyeznek. Ezeknek az eredményeknek egy összefoglalója a rangos Cambridge University Press kiadónál monográfia formában a Variational Principles in Mathematical Physics, Geometry, and Economics cím alatt jelent meg.

Kutatási eredményeinek köszönhetően számos külföldi meghívásban részesült, bemutatva saját és kutatócsoportja főbb eredményeit. Meghívott kutatója volt az Universita di Perugia, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Universita di Catania, Technical University of Athens intézményeknek. Több tucat bel- és külföldi matematikussal dolgozott együtt, és az eredmények közös publikációkban testesültek meg. Publikációinak száma több mint 90, amelyekre több mint 1200 Google Scholar és több mint 500 független ISI hivatkozás található olyan rangos szak-folyóiratokban is, mint például a Mathematische Annalen, Journal of Functional Analysis, Journal of Differential Equations és mások. Több hazai (CNCS, CEEX) és nemzetközi (DOMUS, OTKA) kutatási projekt vezetője, illetve résztvevője.

Szakmai elismertségét a bukaresti CNATDCU tanács Matematikai Bizottságába való felkérés, a különböző szak-folyóiratoknál betöltött szerkesztői tevékenysége (Abstract and Applied Analysis, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Mathematica), továbbá a Babeș–Bolyai Tudományegyetem több kitüntetése és kiválósági díja, valamint a Kolozsvári Akadémiai Bizottság által 2017-ben, a tudományos képzésben és a kutatásban kifejtett tevékenysége elismeréseként odaítélt A Tudomány Erdélyi Mestere Díja is jelzi.

Dr. Szenkovits Ferenc egyetemi docens
Magyar Matematika és Informatika Intézet
Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár