Választható tantárgyak felvétele, és a 2021–2022-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződések kitöltése a kötelező, választható és elmaradt tantárgyakkal

Az elkövetkező időszakban az I. és II. éves (alapképzés), valamint az I. éves (magiszteri képzés) hallgatóknak ki kell választaniuk a 2021–2022-es egyetemi tanévre szóló opcionális tantárgyakat, és ki kell tölteniük a tanulmányi szerződéseket a kötelező és az elmaradt tantárgyakkal, az alábbiak szerint:

2021. május 1–31.: a 2021–2022-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződések kitöltésekor a hallgatók kiválaszthatják az opcionális (figyelembe véve a modul kódját), a kötelező és az elmaradt tantárgyakat (az Academic Info honlapon).

2021. június 7–11.: a hallgatók választásai alapján a Dékáni hivatal eldönti, hogy a választható tantárgycsomagok közül melyiket hirdeti meg a következő egyetemi tanévre. Így az opcionális tantárgyak egy része kikerül az AcademicInfo adatbázisából.

A 2021–2022-es egyetemi tanévre vonatkozó képzési kínálatból a kari titkárság kiveszi a nem normázott választható tantárgyakat, majd ezt követően az ezeket választó hallgatóknak módosítaniuk kell a tanulmányi szerződésüket egyéb, normázott opcionális tantárgyak kiválasztásával.

2021. szeptember 1–15.: újból megnyílik az AcademicInfo, és a meghirdetett választható tantárgyak alapján a hallgatók módosíthatják a tanulmányi szerződéseket, illetve beírhatják azokat a tantárgyakat is, amelyekből adott esetben pótvizsgázniuk kell.

Kérünk MINDEN hallgatót, hogy töltse ki a 2021–2022-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződést annak érdekében, hogy az opcionális tantárgyak kiválasztása valóban releváns legyen. Fontos tudnivaló, hogy az opcionális tantárgyak esetében létezik egy felső létszámkorlát, és a feliratkozás a tanulmányi szerződések kitöltési sorrendjében történik.

2021 szeptemberében lehetőség lesz a tanulmányi szerződések módosítására, a hallgatók opciói és az esetleges nyári pótvizsgák függvényében.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a 2021 júniusában kitöltött tanulmányi szerződéseket NEM KELL KINYOMTATNI. A szerződések nyomtatására és aláírására 2021 szeptemberében kerül sor, a második kitöltési időszakot követően. A tanulmányi szerződéseket az aláírást követően be kell szkennelni, és fel kell tölteni az AcademicInfo alkalmazásba.

A frontális egyetemi oktatás újraindulása esetében a kitöltött és aláírt tanulmányi szerződéseket a kari titkárságon kell leadni az új egyetemi tanév legelső két hetében (2021. október 1–15.).

FONTOS: A TANULMÁNYI SZERZŐDÉSEKET 2021 SZEPTEMBERÉBEN KELL KINYOMTATNI, MIVEL 2021. OKTÓBER 1-JE UTÁN AZ ACADEMIC INFO ALKALMAZÁS MÁR NEM LESZ ELÉRHETŐ!

Beiratkozott hallgatók létszámkorlátja/opcionális tárgy alapképzésen:

 1. Matematika Intézet (matematika és informatikai matematika szakok)
  • A matematika szakterület opcionális tantárgyai esetén – 120 hallgató/opcionális tárgy.
  • Az informatika szakterület opcionális tantárgyai esetén – 80 hallgató/opcionális tárgy.
  • A kötelező és az opcionális tantárgyak esetén – 120 hallgató/tantárgy.
 2. Magyar Matematika és Informatika Intézet
  • A matematika szakterülethez tartozó opcionális tantárgyak esetén nincsen maximális létszámkorlát/tantárgy.
  • Az informatika szakterülethez tartozó opcionális tantárgyak esetén a maximális létszámkorlát 45 hallgató/tantárgy.
 3. Informatika Intézet – figyelembe kell venni az opcionális tantárgyat felvett hallgatók maximális létszámát, az alábbiak szerint:
  • csak az informatika szak (román/angol/német) számára meghirdetett opcionális tárgyak – 80 hallgató/tantárgy
  • az informatika és az informatikai matematika szakok számára is meghirdetett opcionális tárgyak – 120 hallgató/tantárgy.

KIVÉTELEK:

 • MLR5012 Csoportos projekt – 170-es létszámkorlát a román nyelvű informatika szakon;
 • MLE5012 Csoportos projekt – 170-es létszámkorlát az angol nyelvű informatika szakon;
 • MLR7022 Kutatási projekt – 40-es létszámkorlát a román nyelvű informatika szakon;
 • MLE7022 Kutatási projekt – 40-es létszámkorlát az angol nyelvű informatika szakon;
 • CO6 csomag (Történelmek, Etika) – nincsen létszámkorlát.
 • MLE5092 Virtuális eszközkészletek – 30-as létszámkorlát.

Beiratkozott hallgatók létszámkorlátja/opcionális tantárgy magiszteri képzésen:

 • A Matematika Intézet és a Magyar Matematika és Informatika Intézet esetén nincsen létszámkorlát az opcionális tantárgyaknál.
 • Az Informatika Intézet esetén figyelembe kell venni az opcionális tantárgyat felvett hallgatók maximális létszámát, az alábbiak szerint:
  • csak az opcionális tantárgyak esetén – 80 hallgató/tantárgy;
  • a kötelező és az opcionális tantárgyak esetén – 120 hallgató/tantárgy.

A 2021–2022-es egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződések kitöltése a Matematika és Informatika Kar Szervezeti és működési szabályzatának figyelembevételével történik, amely a következőket írja elő:

„A szerződésnek részét képezi a hallgatói nyiltakozat is, amelyben pontosítani kell, hogy a hallgató beiratkozott/nem iratkozott be a Babeș–Bolyai Tudományegyetem vagy egyéb felsőoktatási intézmény valamely más szakjára. A kar saját szabályzata alapján dönt a kötelező, a választható és a fakultatív tantárgyak felvételéről. A hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy tanulmányaik teljes időtartama alatt az Egyetemi/kari tantervekben szereplő kötelező, választható vagy fakultatív tantárgyak közül legtöbb 2 tantárgyat válasszanak (alapképzés során maximum 2 kurzust, és magiszteri képzés során maximum 1 kurzust), a saját tanulmányi program/ szak tanterve által felkínált választható tantárgyak helyett. Az ezen tantárgyakhoz rendelt kreditek száma megegyezik azokkal a kreditszámokkal, amelyekkel a helyettesített tantárgyak rendelkeznek, azzal a feltétellel, hogy a kiválasztott tantárgy kreditszáma legyen nagyobb vagy egyenlő, mint a helyettesített választható tantárgy kreditszáma. A kar hallgatói szintén szabadon választhatnak a Matematika és Informatika Kar kínálatában szereplő kötelező vagy választható tantárgyak közül, és az ezen tantárgyakhoz rendelt kreditek száma megegyezik azokkal a kreditszámokkal, amelyekkel a helyettesített tantárgyak rendelkeznek, azzal a feltétellel, hogy a kiválasztott tantárgy kreditszáma legyen nagyobb vagy egyenlő, mint a helyettesített választható tantárgy kreditszáma.”