A II. félévi ösztöndíjakra vonatkozó tudnivalók, 2020–2021-es egyetemi tanév

A Matematika és Informatika Kar Kari Tanácsának 2020. szeptember 22-i ülésén született Határozata alapján a 2020–2021-es egyetemi tanévre szóló ösztöndíjak odaítéléshez az alábbi tanulmányi átlagok elérése szükséges:

 • teljesítmény-ösztöndíj esetén: 9,00-es tanulmányi átlag;
 • érdemösztöndíj esetén: 7,00-es tanulmányi átlag;
 • a szociális ösztöndíj és a betegségi ösztöndíj megpályázásához szükséges minimális kreditpont: 20 kredit a szaktantárgyakból.

Az egyetemi ösztöndíjszabályzat elérhető az alábbi oldalon: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse

Rendelkezés a 2020–2021-es egyetemi tanév II. félévi ösztöndíjainak odaítélésére vonatkozóan

A teljesítmény- és érdemösztöndíjak igénylése esetén az alapképzés I., II. és III., valamint a magiszteri képzés I. és II. évfolyamainak hallgatói a kitöltött kérvényt 2021. február 22. és 2021. március 12. között tölthetik fel a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro oldalra (2021. február 22-től elérhető felület).

A teljesítmény- és érdemösztöndíjak igénylése esetén benyújtandó formanyomtatvány  (kitölteni, aláírni, majd beszkennelni, és feltölteni a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro (2021. február 22-től aktív felület) az IBAN számmal együtt (a bank által kibocsátott hivatalos dokumentum, minden azonosító adattal). Nem szükséges bankszámla-igazolás azoktól a hallgatóktól, akik ösztöndíjban részesültek a 2020–2021-es egyetemi tanév I. félévében.

Azok a hallgatók, akik állami felsőoktatási intézményekben egyidejűleg két tanulmányi programot is végeznek, csak az egyik intézmény keretében részesülhetnek állami költségvetésből biztosított ösztöndíjban. Azok a hallgatók, akik egy második tanulmányi programot is végeznek a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen (párhuzamosan vagy egymást követően), ösztöndíjban részesülhetnek azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjas féléveik száma ne haladja meg azoknak a féléveknek a számát, amelyek az ösztöndíjat biztosító tanulmányi program normál tanulmányi időtartamát képezik. (2) Hogy két vagy több ösztöndíj odaítélése elkerülhető legyen az állami felsőoktatási intézményekben párhuzamosan vagy egymást követően két tanulmányi programot is végző hallgatók esetében, az ösztöndíj annak az állami felsőoktatási intézményben végzett tanulmányi programnak az esetében folyósítható, amelyet a hallgató egy kérvény alapján megjelölt. Az ösztöndíjkérvényhez mellékelni kell a másik kar által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a hallgató az adott karon (felsőoktatási intézményben) nem részesül ösztöndíjban.

Fontos: a didaktikai mesterire bejutott hallgatók, akik a projekt keretében ösztöndíjban részesülnek, egyéb forrásból származó más ösztöndíjban NEM részesülhetnek.

Azonos tanulmányi átlagok esetén a rangsorolás az alábbi kritériumok figyelembevételével történik, a megadott sorrendben:

 1. publikációk, találmányok, tudományos rendezvényeken való részvétel, konferenciák, szimpóziumok, tudományos szemináriumok, országos és nemzetközi tudományos és szakmai versenyeken kapott díjak, helyezések, azok esetében, akik a BBTE hallgatóiként hivatalosan vettek rész ezeken a versenyeken, az előző félévben, (lásd b) Az ösztöndíjat igénylő hallgató extrakurrikuláris tevékenységének kiértékelése);
 2. az előző félév tanulmányi átlaga; az I. éves magiszteri hallgatók esetében (I. félév) a magiszteri felvételi bejutási átlaga megegyezik az előző félév tanulmányi átlagával;
 3. a legtöbb kreditpontot érő tantárgyra kapott jegy; amennyiben ez sem lesz döntő, a legtöbb kreditpontot érő következő tantárgyat kell figyelembe venni. Ezt a kritériumot kell alkalmazni mindaddig, amíg sikerül rangsorolni a leadott kérvényeket. Amennyiben több azonos kreditszámú tantárgy is van, figyelembe kell venni ezeket a tantárgyakat is;
 4. a fakultatív tantárgyakra kapott jegyek;
 5. a felvételi vizsga átlaga;
 6. az érettségi vizsga átlaga (alapképzéses hallgatók esetén), a záróvizsga átlaga (magiszteri hallgatók esetén);

Azok a hallgatók, akik szociális és betegségi ösztöndíjat igényelnek a 2020–2021-as egyetemi tanév II. félévére, a szükséges iratokat 2021. február 22. és 2021. március 12. között egyetlen állományként, szkennelve tölthetik fel a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro oldalra (2021. február 22-től elérhető felület).

A tandíjas helyen lévő hallgatók is részesülhetnek szociális ösztöndíjban a BBTE rektori hivatala által biztosított alapból.

Az egy családtagra eső jövedelem összege (2020. novemberi, 2020. decemberi és 2021. januári havi nettó jövedelem): nem haladhatja meg az 1.354,17 lejt.

Megjegyzés: a dossziéban lévő dokumentumok oldalainak számozása NEM a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlappal, hanem a formanyomtatvány (cerere tip) számozásával kezdődik. A dossziéban lévő okiratokat a megfelelőség ellenőrzése (verificare conformitate) űrlapon feltüntetett sorrendben kell elhelyezni, ezt az űrlapot pedig az iratcsomó legelején kell elhelyezni.

Kérjük a hallgatókat, hogy a szociális és betegségi ösztöndíjak megpályázása céljából összeállított dossziék eredeti dokumentumait őrizzék meg, ezeket szükség esetén a kari titkárság bekérheti.

Megjegyzés: A szociális vagy betegségi ösztöndíjra pályázó hallgatóknak nem kell személyesen megjelenniük a kari titkárságon, hogy dossziéjukat leadhassák.

A szociális ösztöndíj megpályázásához a következő dokumentumok szükségesek:

Azok a hallgatók, akiknek családjában az egy főre eső havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét (1354,17 lej/családtag), az alábbi dokumentumokat fogják benyújtani:

 1. formanyomtatvány (7-es számú ösztöndíjkérelem) – letölthető a kari honlapról;
 2. 8-as számú melléklet – letölthető a kari honlapról;
 3. 11-es számú melléklet – letölthető a kari honlapról;
 4. személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 5. a szülők személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 6. a szülők eltartásában lévő további családtagok személyazonossági igazolványának és születési anyakönyvi kivonatának (keresztlevél) fénymásolata;
 7. tanulói jogviszony vagy hallgatói jogviszony igazolása az oktatási intézményekben tanuló családtagok esetében; és a gyermeknevelési támogatást (gyermekpénz) igazoló szelvények/banki kivonat 2020. november, 2020. december és 2021. január hónapokra;
 8. az egyik szülő saját felelősségű nyilatkozata közjegyző előtt vagy a lakhely szerinti polgármesteri hivatalnál, a család eltartásában lévő kiskorú gyerekek esetében, akiknek nincsen tanulói jogviszonyuk és nem rendelkeznek saját jövedelemmel;
 9. igazolás az orvosi ellátásra szoruló kiskorú gyermekeknek nyújtott állami pótlék összegéről;
 10. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők jövedelméről szóló igazoló okiratok:
  1. a Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolás a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2020. november, 2020. december és 2021. január hónapokra;
  2. munkanélküliségi igazolás 2020. november, 2020. december és 2021. január hónapokra;
  3. a nettó jövedelemről szóló igazolás 2020. november, 2020. december és 2021. január hónapokra;
 11. a jövedelemmel nem rendelkező szülő saját felelősségű nyilatkozata, a közjegyzőnél vagy a lakhely szerinti polgármesteri hivatalnál;
 12. halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata, amennyiben a hallgató félárva, ezt igazolással/ szelvényekkel kell kiegészíteni a hallgató és testvérei utódlási nyugdíjának összegére vonatkozóan;
 13. elvált szülők esetén szükséges a válásról szóló bírósági végzés fénymásolata; ezt igazolással/ szelvényekkel kell kiegészíteni a hallgató és testvérei részére megítélt gyermektartási díj összegére vonatkozóan;
 14. a Pénzügyi Igazgatóság által kibocsátott igazoló okiratok az engedélyezett tevékenységekből származó nettó jövedelemre vonatkozóan: (például: bérleti díjak, P.F.A. – gazdasági tevékenység végzésére engedélyezett természetes személy, A.F. – családi vállalkozások, S.C. – kereskedelmi társaságok; a hallgató és családja magántulajdonában lévő javak használatából származó nettó jövedelemről: mezőgazdasági terület, erdők, bérleti szerződés stb.);
 15. a kérelmező saját felelősségű nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy sem ő, sem a családja nem rendelkezik egyéb jövedelemmel (8-as számú melléklet).
 16. IBAN szám (a bank által kibocsátott hivatalos dokumentum, minden azonosító adattal).

Fontos: az Adó- és Pénzügyi Hivataltól és a Mezőgazdasági Nyilvántartásból kapott igazolásokat a 2020-as és a 2021-es évre vonatkozóan is szükséges benyújtani! Az Adó- és Pénzügyi Hivataltól és a Mezőgazdasági Nyilvántartásból kapott igazoló okiratokat arra az utolsó 3 hónapra kell kérni, amelyekre vonatkozóan a Pénzügyi Hivatal végleges, lezárt helyzetet rögzített.

Aki egészségi állapota miatt ösztöndíjra jogosult, a következő dokumentumokat kell benyújtania:

 1. formanyomtatvány (ösztöndíjkérelem) – letölthető a kari honlapról;
 2. 12-es számú melléklet – letölthető a kari honlapról;
 3. személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 4. a szakorvos vagy a diagnózis terén illetékes főorvos által kibocsátott orvosi bizonyítvány (certificat medical); a hallgató által bemutatott orvosi bizonyítványon kötelező módon szerepelnie kell a 16. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák szerinti diagnózis besorolásának.

16. cikk, (3) bekezdés 3) pont: egészségügyi intézmények nyilvántartásában szereplő TBC-s betegek, cukorbetegség, rosszindulatú betegségek, felszívódási zavar szindróma, krónikus veseelégtelenség, asztma, epilepszia, örökölt szívbetegség, krónikus hepatitisz, zöldhályog, súlyos rövidlátás, immunológiai megbetegedések, ritka betegségek, autizmus spektrumzavar, hematológiai betegségek (vérzékenység, talasszémia stb.), süketség, cisztás fibrózis, HIV-fertőzés (AIDS), mozgáskorlátozottság, spondilitisz ankilopoetika (Bechterew-kór), akut ízületi gyulladás, vagy egyéb krónikus betegség, amelyet az egyetem szenátusa figyelembe vehet.

Az orvosi bizonyítványt (certificat medical) a Matematika és Informatika Kar hallgatói számára kijelölt orvosi rendelőben is alá kell íratni és le kell pecsételtetni (elektronikus változatban is elfogadható): dr. Oprea Radu Mihai, BBTE Iuliu Haţieganu sportpark, a „Sport XXI – Flavia Rusu” egyetemi bentlakás épülete, Pandurilor (Feketepalló) utca 7. szám, P10-es orvosi rendelő. Órarend: hétfő és szerda, 8–13 óra között, kedd és csütörtök 14–19 óra között, péntek 13–18 között. Telefonszám: 0264-595616.