A jegyek közzététele és a záróvizsga Alapismeretek és szakismeretek felmérésére kapott végső jegy kiszámításának módja, 2023. júliusi vizsgaidőszak

A 2023. júliusi írásbeli záróvizsga eredményeit a kari honlapon és a végzős hallgatók személyes Academic Info fiókjában tesszük közzé, és a végső jegy kiszámításának módja az alábbi képletek szerint történik:

Matematika szakterület

  1. matematika szak: a három matematika tétel kidolgozására adott jegy számtani középarányosa (Algebra, Matematikai analízis, Geometria);
  2. informatikai-matematika szak: a matematika jegy 2/3-a + az informatika jegy 1/3-a. A matematika tétel kidolgozására adott jegyet a matematika szakon adott jegyhez hasonlóan számítják ki.

Informatika szakterület

  1. informatika szak: a három informatika tétel kidolgozására adott jegy számtani középarányosa (Algoritmika és programozás, Adatbázisok, Operációs rendszerek).

A fellebbezések benyújtása

Az írásbeli záróvizsgával kapcsolatos fellebbezéseket 2023. július 4-ig, 09:00 és 14:00 óra között lehet benyújtani a következő űrlap kitöltésével: https://forms.microsoft.com/e/eULw2pCKN9

Fellebbezési űrlap, alapképzés, 2023