Matematikai didaktika – magyar nyelvű képzés

Google+TwitterFacebook
A tanulmányi program neve: Matematikai didaktika – magyar nyelvű képzés
Megszerezhető minősítés Matematikai mesteri képzés
A képzés időtartama (megszerezhető ECTS kreditpontok) 2 év – 4 félév; 120 kredit
Képzési forma nappali képzés
Felsőoktatási intézmény megnevezése Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
Kar / Intézet Matematika és Informatika Kar
A koordinátor neve dr. VARGA Csaba egyetemi tanár
Telefon +40 264 405327
Fax +40 264 591906
E-mail csvarga@math.ubbcluj.ro
Honlap www.cs.ubbcluj.ro
Az alapképzés szakiránya Matematikai didaktika képzési program
Célcsoport matematika, informatika, fizika, mérnöki, kémia, biológia alapképzést elvégzett hallgatók
Bejutási feltételek Az alapképzést követő záróvizsga jegy és személyes portfólió elkészítése.
A részletes bejutási feltételeket a www.cs.ubbcluj.ro, honlap Felvételi menüpontjában lehet megtekinteni.
* A bejutási feltételek változhatnak
Továbbtanulási lehetőségek A mesteri képzés felkészíti a diákokat későbbi doktori tanulmányokra vagy szakmai elmélyülésre.
A szak leírása A szak leírása: modern matematikatanítás; általános és középiskolai módszerek és tankönyvek értékelése, kidolgozása; a tanítási és tanulási folyamat megtervezése és kiértékelése.
Alaptantárgyak:

 • Különleges témák a modern didaktikában I.
 • Algoritmikus geometria
 • Sztochasztikus folyamatok elemzése
 • Módszertani aspektusok az alapfokú analízisben I.
 • Komplex számok és alkalmazásai a geometriában
 • Csoportok és szimmetriák
 • Számelmélet és kombinatorika
 • Differenciálegyenletek és alkalmazásaik
 • Klasszikus tételek az alapfokú geometriában
 • Informatikai problémák megoldása
 • Geometriai szerkesztések
 • A számpélda szerepe a matematikai analízis oktatásában.
A képzési program célja A mesteri program feladata a megszerzett tudás elmélyítése, és a matematikatanítás színvonalának emelése.
Szakosodás / Szakterületek matematikatanár vagy kutató matematikus
Egyéb elsajátítható készségek problémamegoldás az informatikában
Gyakorlati képzés A negyedik félévben a magiszteri hallgatók iskolai gyakorlatot végeznek.
Záróvizsga magiszteri dolgozat
Megszerzett képességek és készségek
 • alap és haladó szintű fogalmak, eredmények és elméletek megértése a matematikában
 • módszertani és tudományos cikkek megértése a matematikában
 • új feladatok, módszertani, kutatási irányokban való eligazodás
 • egyéni vagy csoportos munka komplex problémák megoldásában
 • matematikai szoftverek használata a tanításban
 • tudományos nyelven való kommunikáció, módszertani vagy tudományos cikkek megírása
 • a matematikai modellek felhasználása más tudományokban
 • a matematika tanítása
 • doktori programra való felkészülés a matematika vagy didaktika területén
 • a tanításba, kutatásba vagy közgazdaságba való integráció készsége
 • folyamatos önképzési és tanulási készség
Munkalehetőség, a tudományos tevékenységek potenciális szakterülete A magiszteri képzést megszerző hallgatók taníthatnak elemi és általános iskolában, főiskolán vagy egyetemen.
Google+TwitterFacebook