Naptár, szükséges okiratok és beiratkozás a 2020. szeptemberi magiszteri vizsgára

TwitterFacebook

Az alábbiak azokra a hallgatókra vonatkoznak, akik a 2020. szeptemberi vizsgaidőszakban szeretnének magiszteri vizsgát tenni.

1. A Turnitin plágiumszűrő alkalmazás segítségével el kell végezni a magiszteri dolgozat plágium-ellenőrzését:

 • az évfolyamfelelős hallgatók útbaigazítása alapján kapcsolatba kell lépni a Turnitin felhasználói fiókkal rendelkező hallgatókkal;
 • a plágiumszűrő alkalmazás segítségével el kell végezni a magiszteri dolgozat plágium-ellenőrzését, szűrők használata nélkül;
 • amennyiben alapos indokok miatt (pl. szakirodalom, saját leközölt cikk stb.) a hasonlóság meghaladja a 30%-os küszöböt, a plágium-ellenőrzést ezeknek a részeknek az eltávolítása után kell elvégezni, és erről értesíteni kell a témavezetőt is.

2. 2020. szeptember 1-ig, (kedd, 24:00 óra) a https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari címen elérhető felületre fel kell tölteni:

 • a magiszteri dolgozat végleges változatát PDF formátumban, az angol nyelvű kivonattal együtt, amelyet közvetlenül a címoldal után kell beilleszteni;
 • a ZIP-archívumot, amely tartalmazza az alkalmazást (amennyiben készült), és a következő mellékleteket, (amelyeket a tömörített archívumon belül a Mellékletek könyvtárba kell bemásolni):
  • 6-os melléklet (A magiszteri dolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű nyilatkozat) vagy 6/II-es melléklet (A magiszteri dolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű nyilatkozat, a céges együttműködések keretében megvalósult dolgozatok esetén, amely tartalmazza a cég jóváhagyását a bemutatásra vonatkozóan);
  • 7-es melléklet (adott esetben);
  • a magiszteri programért felelős oktató jóváhagyása (abban az esetben, ha a dolgozat bizonyos részeinek titkosítását kérelmezték);
 • (az AcademicInfo által felkínált) MS Teams felhasználói fiók kitöltése.

3. A magiszteri dolgozat bemutatására vonatkozó témavezetői jóváhagyás elküldésének határideje: 2020. szeptember 2., szerda 14:00 óra.

4. A 2020. szeptember 2., 15:00 óra és szeptember 3., 20:00 óra közötti időszakban lehet iratkozni a magiszteri dolgozat bemutatására és megvédésére. Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat elektronikus formában kell elküldeni az adott szakért felelős titkárnőnek:

 • Matematikai didaktika szak (román), Korszerű matematika szak (angol), Osztott rendszerek az interneten szak (román) a coldea@cs.ubbcluj.ro e-mail címre;
 • Software Engineering szak (angol), Adatbázisok szak (román), Korszerű informatikai rendszerek szak (német és angol) a vnechita@math.ubbcluj.ro e-mail címre;
 • Nagyteljesítményű számítások és nagyméretű adathalmazok elemzése szak (angol), Számítógépes intelligencia alkalmazása szak (angol), Matematikai didaktika szak (magyar), Számítógépes matematika (magyar), Adatelemzés és modellezés szak (magyar), Vállalati szoftvertervezés és -fejlesztés (magyar) a kiss.tunde@math.ubbcluj.ro e-mail címre.

A beiratkozáshoz szükséges szkennelt dokumentumok PDF formátumban:

 • beiratkozási típuskérvény (megtalálható a bejegyzés végén), kék színű golyóstollal kitöltve, aláírva;
 • a beiratkozási díj kifizetését igazoló bizonylat (a 3 egyetemi tanévvel korábban végzett évfolyamok hallgatói esetén).

A kari titkárság előkészítette a következő dokumentumok fénymásolatát, ezért nem kell beküldeni ezek szkennelt változatát: érettségi oklevél és a középiskolai törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal rendelkező oklevelek esetén), vagy ezzel egyenértékű oklevél; egyetemi oklevél és törzskönyvi kivonat/ oklevélmelléklet (a törzskönyvi kivonattal/oklevél-melléklettel rendelkező oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél; születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél).

A régebbi évfolyamok esetén kérjük a végzett hallgatókat, hogy a magiszteri vizsgára való beiratkozási típuskérvény beküldésekor az alábbi dokumentumokat is csatolják:

 • érettségi oklevél és a középiskolai törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal rendelkező oklevelek esetén), vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • egyetemi oklevél és törzskönyvi kivonat/ oklevélmelléklet (a törzskönyvi kivonattal/oklevél-melléklettel rendelkező oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
 • személyazonossági igazolvány a következő esetekben:
  1. a születési anyakönyvi kivonaton nem jelenik meg a személyi szám (CNP);
  2. a születési anyakönyvi kivonat régi, és közigazgatási egységként nem a megye, hanem a rajon neve jelenik meg;
  3. megváltozott a helység hivatalos elnevezése;
 • A védési illeték (1500 lej) kifizetéséről szóló igazolás mindazok esetében, akik harmadik alkalommal jelentkeznek, illetve akik 2017-ben vagy 2017 előtt végeztek.

5. A védéshez minden végzős hallgatónak aktív MS Teams felhasználói fiókkal kell rendelkeznie. Ennek desktop változatát kell majd használni, amely lehetővé teszi az egyidejű video- és képernyőmegosztást is.

2020. szeptember 4-én MS Teams videokonferencia-szimulációra kerül sor a vizsgabizottság kijelölt titkárával, (a hallgatók és a bizottság titkára közötti kommunikáció a magiszteri dolgozat feltöltésére használt hallgatói e-mail címeken keresztül történik).

6. A 2020. szeptember 9-én kerül sor a magiszteri dolgozatok bemutatására és megvédésére, laptopon vagy videokamerával és mikrofonnal felszerelt asztali számítógépen.

Beiratkozási típuskérvények

A 2011 (2008–2010) előtt beiskolázott végzősök esetében a nappali képzést kell beírni.

TwitterFacebook