Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2009/2010

Specializarea Ingineria informatiei

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MML0002 Algebră
2+2+0
E
5 cr.
MMA0002 Analiză matematică
2+2+0
E
5 cr.
MMF0001 Fizica
2+1+1
C
4 cr.
MID0040 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
2+2+2
E
6 cr.
MIF0001 Bazele matematice ale calculatoarelor
2+2+0
E
5 cr.
MIG0003 Matematică discretă
2+1+0
C
5 cr.
TOTAL
12+10+3=25
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
YEF0001 Educaţie fizică (1)
0+2+0
C
-
XL011 Limba engleză (1)
0+2+0
C
3 cr.
Discipline facultative:
MIH0001 Interfaţa cu calculatorul şi comunicare în internet
2+0+1
C
3 cr.
VDP1101 Psihologia educaţiei (P.E.)
2+2+0
E
5 cr.
PDP1001 Psihologia educaţiei
2+2+0
E
5 cr.
XL005 A doua limbă străină (1)
0+2+0
C
3 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MMP0008 Metode numerice
2+0+2
E
4 cr.
MID0002 Programare orientată obiect
2+1+2
E
6 cr.
MIE0001 Structuri de date şi algoritmi
2+1+0
E
6 cr.
MMG0002 Geometrie
2+2+0
C
5 cr.
MME0001 Ecuaţii diferenţiale
2+1+1
E
4 cr.
MMF0002 Electrotehnica
2+0+2
C
5 cr.
TOTAL
12+5+7=24
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
YEF0002 Educaţie fizică (2)
0+2+0
C
-
XL012 Limba engleză (2)
0+2+0
C
3 cr.
Discipline facultative:
MMZ0002 Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică şi informatică
0+2+0
C
3 cr.
VDP1202-1 Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei (FP) + Teoria si metodologia curriculumului (T&MC)
2+2+0
E
5 cr.
XL006 A doua limbă străină (2)
0+2+0
C
3 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MID0004 Metode avansate de programare
2+1+2
E
6 cr.
MIC0010 Arhitectura sistemelor de calcul
2+1+1
E
5 cr.
MIH0002 Baze de date
2+1+2
E
6 cr.
MID0005 Programare logică şi funcţională
2+0+1
C
5 cr.
MMP0003 Probabilităţi şi statistică
2+1+2
C
5 cr.
MID0006 Proiect individual
0+0+1
P
3 cr.
TOTAL
10+4+9=23
 
30 cr.
Discipline facultative:
VDP2303-1 Pedagogie II: Teoria si metodologia instruirii + Teoria si metodologia evaluarii
2+2+0
E
5 cr.
XL013 Limba engleză (3)
0+2+0
C
3 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MID0039 Ingineria programelor
2+1+1
E
6 cr.
MIH0003 Gestiunea tranzacţiilor şi baze de date distribuite
2+1+1
E
5 cr.
MID0003 Sisteme de operare
2+0+2
E
5 cr.
MIC0008 Proiectare cu microprocesoare
3+0+2
E
6 cr.
MID0008 Proiect colectiv
0+0+2
P
3 cr.
MXX9601 Curs optional 1
2+0+1
C
5 cr.
TOTAL
11+2+9=22
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MPI0003 Practică (3 săptămâni)
0+0+4
C
3 cr.
Discipline facultative:
PDP1004I Didactica informaticii
2+2+0
E
5 cr.
XL014 Limba engleză (4)
0+2+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0011 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+1
5 cr.
MID0036 Interacţiunea om-calculator
2+0+1
5 cr.
MML0007 Algebră computaţională
2+0+1
5 cr.
MMG0006 Geometrie computaţională
2+0+1
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MID0035 Metode avansate de programare functionala
2+1+0
5 cr.
MMG0006 Geometrie computaţională
2+0+1
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MID0024 Programare bazată pe restricţii
2+0+1
5 cr.
MII0020 Demonstrare automata
2+0+1
5 cr.
MML0007 Algebră computaţională
2+0+1
5 cr.
MMG0006 Geometrie computaţională
2+0+1
5 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MIF0003 Limbaje formale şi tehnici de compilare
2+1+1
E
5 cr.
MID0026 Modelarea sistemelor soft
3+0+2
E
5 cr.
MME0012 Ecuaţiile fizicii matematice
2+1+1
E
5 cr.
MIG0004 Teoria sistemelor
3+2+0
C
5 cr.
MMP0006 Teoria informaţiei
2+2+0
E
5 cr.
MXX9602 Curs optional 2
2+0+2
P
5 cr.
TOTAL
14+6+6=26
 
30 cr.
Discipline facultative:
MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX
1+0+1
C
3 cr.
VDP3505 Instruire asistata de calculator
1+1+0
C
2 cr.
VDP3506 Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)
0+0+3
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0012 Programare distribuită - platforme Java
2+0+2
5 cr.
MID0013 Analiza şi gestiunea sistemelor informatice complexe
2+0+2
5 cr.
MII0008 Calcul evolutiv
2+0+2
5 cr.
MIC0002 Sisteme de operare distribuite
2+0+2
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MIH0005 Date semistructurate
2+0+2
5 cr.
MIF0006 Analiza algoritmilor
2+1+1
5 cr.
MIC0002 Sisteme de operare distribuite
2+0+2
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MID0016 Sabloane de proiectare
2+0+2
5 cr.
MIH0011 Baze de date spaţiale
2+0+2
5 cr.
MII0019 Calcul evolutiv: algoritmi şi operatori
2+0+2
5 cr.
MIC0002 Sisteme de operare distribuite
2+0+2
5 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MID0009 Medii de proiectare şi programare
2+0+2
E
6 cr.
MII0015 Elemente de grafică pe calculator
2+0+2
C
5 cr.
MIC0003 Reţele de calculatoare
2+0+2
E
5 cr.
MID0010 Verificarea şi validarea sistemelor soft
2+1+1
E
5 cr.
MII0001 Inteligenţă artificială
2+1+1
E
5 cr.
MXX9603 Curs optional 3
2+0+2
P
4 cr.
TOTAL
12+2+10=24
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MPI0002 Practică (3 săptămâni)
0+0+4
C
3 cr.
Discipline facultative:
VDP3607 Managementul clasei de elevi
1+1+0
E
3 cr.
VDP3608 Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
0+0+3
C
2 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3.
Pachetul cu discipline în limba română:
MIC0006 Aplicaţii pentru dispozitive mobile
2+0+2
5 cr.
MID0021 Generarea automată a programelor din algoritmi
2+0+2
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MIC0005 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
2+0+2
5 cr.
MIK0001 Management şi marketing
2+2+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MIC0012 Comunicaţii audio-video în reţele de mare viteză
2+0+2
5 cr.
MIC0013 Aplicaţii multimedia peste web
2+0+2
5 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MID0029 Modelarea şi simularea proceselor
3+0+2
E
5 cr.
MID0030 Gestiunea informaţiei într-o organizaţie
3+1+2
E
5 cr.
MII0016 Instrumentaţie virtuală
2+0+2
C
5 cr.
MID0023 Programare Web
2+0+2
E
5 cr.
MIK0002 Bazele economiei
2+2+0
C
5 cr.
MXX9604 Curs optional 4
2+0+2
C
5 cr.
TOTAL
14+3+10=27
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4.
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0020 Instrumente CASE
2+0+2
5 cr.
MII0014 Roboţi inteligenţi
2+0+2
5 cr.
MID0019 Programare paralelă: tehnici şi paradigme
2+0+2
5 cr.
MIH0005 Date semistructurate
2+0+2
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MID0018 Programare Windows
2+0+2
5 cr.
MML0013 Elemente de criptografie
2+1+1
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MIC0007 Protocoale specializate în reţele de calculatoare
2+0+2
5 cr.
MII0003 Realitate virtuală
2+0+2
5 cr.
MID0042 Modele de calcul embeded
2+0+2
5 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MMP0007 Prelucrarea datelor experimentale
2+1+2
E
6 cr.
MID0031 Sisteme informatice integrate
2+0+2
C
5 cr.
MID0033 Paradigme de programare nesecventiala
2+1+2
E
6 cr.
MXX9605 Curs optional 5
2+0+2
C
5 cr.
MXX9606 Curs optional 6
2+0+2
C
5 cr.
MXX9607 Curs optional 7
1+0+0
C
3 cr.
TOTAL
11+2+10=23
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MMZ0001 Elaborarea lucrării de licenţă
0+0+2
C
5 cr.
MPI0004 Practica pentru elaborarea proiectului de diploma (2 sapt.)
0+0+2
C
2 cr.
Discipline oferite pentru cursurile opţionale 5 si 6.
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0015 Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri
2+0+2
5 cr.
MII0010 Tehnici de realizare a sistemelor inteligente
2+0+2
5 cr.
MII0011 Prelucrarea imaginilor
2+0+2
5 cr.
MIC0011 Controlul traficului în Internet
2+0+2
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMP0004 Procese stochastice şi fractali
2+0+2
5 cr.
MID0037 Metode avansate de învăţare automată
2+0+2
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MIF0005 Proiectare avansată de compilatoare
2+0+2
5 cr.
MII0017 Optimizări în prelucrarea de imagini
0+0+0
0 cr.
MII0022 Sisteme suport pentru decizii
0+0+0
0 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 7.
Pachetul cu discipline în limba română:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0
3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice
1+0+0
3 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0
3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice
1+0+0
3 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0
3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice
1+0+0
3 cr.