Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0030 Gestiunea informaţiei într-o organizaţie
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Ingineria informatiei
7
3+1+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PÂRV Bazil,  bparvcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. LAZAR Ioan,  ilazarcs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea cursului, studenţii trebuie să:
• posede cunoştinţe privind dezvoltarea unui program de gestiune a informaţiei la scala unei întregi organizaţii (EIM - Enterprise Information Management)
• fie avizaţi despre importanţa şi avantajele unui sistem EIM
• aibă cunoştinţe despre componentele unui sistem EIM şi relaţiile dintre acestea.
Continutul
1. Gestiunea informaţiei într-o organizaţie. Introducere
1.1. Informaţia ca bun al organizaţiei
1.2. Obiectivele şi principiile EIM
1.3. Structura organizaţională a EIM
1.4. Ciclul de viaţă al informaţiei: creare/organizare, manipulare, arhivare.
2. EIM: Domenii fundamentale
2.1. Gestiunea datelor
2.2. Gestiunea proceselor
2.3. Gestiunea contextului
3. Modalităţi de stocare a informaţiei
3.1. Documente şi modele de documente
3.2. Fişiere
3.3. Baze de date
3.4. Baze de cunoştinţe
3.5. Stocarea informaţiei pe Web
4. Arhitectura informaţiei
4.1. Definiţii
4.2. Interfeţe utilizator bazate pe modele
4.3. Principiile arhitecturii informaţiei
4.4. Şabloane de proiectare pentru interfaţa cu utilizatorul
5. Prezentarea informaţiei
6.1. Formate textuale
6.2. Formate tabelare
6.3. Formate grafice
6.4. Formate multimedia
6. Achiziţia datelor şi crearea informaţiei
6.1. Introducerea datelor
6.2. Capturarea datelor şi crearea documentelor
7. Manipularea informaţiei
7.1. Prelucrare textuală
7.2. Prelucrare grafică
7.3. Prelucrare multimedia
7.4. Modele de regăsire a informaţiei (boolean, vectorial)
7.5. Modele bazate pe structură
7.6. Arhivarea informaţiei
7.7. Protecţia informaţiei
8. Componentele EIM Framework
8.1. Data governance
8.2. Arhitectura informaţiei
8.3. Gestiunea calităţii informaţiei
8.4. Gestiunea datelor de referinţă şi master
8.5. Data warehousing & business intelligence
8.6. Gestiunea datelor structurate
8.7. Gestiunea datelor nestructurate
8.8. Gestiunea metadatelor
8.9. Gestiunea securităţii informaţiei
9. Implementarea unui program EIM
9.1. Definirea cerinţelor pentru EIM
9.2. Identificarea surselor de date şi metadate
9.3. Abordări de implementare
9.4. Crearea structurii organizaţionale EIM
9.5. Relaţiile dintre organizarea EIM şi data governance
9.6. Crearea planului de proiect EIM
9.7. Artefacte ale programului EIM
9.8. Modelul de maturitate şi evaluare a EIM
9.9. Tehnologii EIM
10. Studii de caz
10.1. AGU - sistemul American Geophysical Union de creare, gestiune şi livrare a documentelor
10.2. EIM într-o universitate
Bibliografie
[AGU] http://courses.ischool.berkeley.edu/i202/f07/lectures/202-20071022.pdf
[Barr02] $Managing Distinctions: Enterprise Information, Document, Records, Knowledge and Content Management,$ Records and Information Management Review (RIMR), February 2002
[Simon] Alan Simon, $Enterprise Information Management: Tentative Past, Priomising Future$, Business Objects White Paper, http://www.datamanagementgroup.com/Resources/WhitePapers/enterprise_information_management_whitepaper.asp
[EDM] $Enabling information through enterprise Data Management$, UGS white paper, http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/Images/wp_enterprise_data_mgmt_tcm53-38461.pdf
[Ferg06] $Integrating Master Data Management and Business Intelligence$, http://www.b-eye-network.co.uk/view-articles/3762
[GARTNER] Adrian White, Brian Zrimsek, $Enterprise Information Management Represents the Future of Data$, Gartner Group, 2005 http://www.gartner.com/resources/124100/124165/enterprise_info.pdf
[Jennings07a] $EIM Component Framework Dependencies, Part 1$, EIMI Archives, 1 (2007), No. 4 June http://www.eiminstitute.org/library/eimi-archives/volume-1-issue-4-june-2007-edition/eim-component-framework-dependencies-2013-part-1
[Jennings07b] $EIM Component Framework Dependencies, Part 2$, EIMI Archives, 1 (2007), No. 6 Aug http://www.eiminstitute.org/library/eimi-archives/volume-1-issue-6-august-2007-edition/eim-component-framework-dependencies-2013-part-2
[KSU] 2007-2012 $Performance Goals for Enterprise Information Management$, http://vic.kennesaw.edu/documents/pdf/EIM_Five_Year_Goals.pdf
[Parek07] Kamal Parekh, Joe Zhou, Kelly McNair, Greg Robinson, $Utility Enterprise Information Management Strategies$, Grid-Interop Forum 2007, http://www.gridwiseac.org/pdfs/forum_papers/114_127_paper_final.pdf
[Prab06] M. Prabhakaran and C, Chou, $Semantic Integration in Enterprise Infomation Management$, SETLab Briefings, 4 (2006), No. 2, 1-8. http://www.instream.biz/research/briefing/semantic-integration-in-enterprise-information-management.pdf
[SAUGATUCK] $Enterprise Information Management for Competitive Advantage$, Research report, SAUGATUCK Technology, February 2007 http://www.factiva.de/collateral/files/whitepaper_enterpriseinfo_0607.pdf
[TRIGNO] $Data cleansing. Enterprise information management$, UT Starcom White paper, http://www.trigno.com/papers/Data.pdf
[VERITAS] $Effective enterprise data management with Netbackup and Enterprise Vault Software solutions$, VERITAS Data Management White Paper, https://www.softwareplusonline.com/spotlight/symantec/NBU_EV_whitepaper.pdf
Evaluare
Activităţile pentru evaluare sunt următoarele.
• referat cu tematică EIM, prezentat la seminar (25%)
• proiect EIM, realizat la laborator (25%)
• examen parţial, scris (20%)
• examen final, scris (30%)
Nota finală se calculeaza ca medie ponderată a notelor obţinute la activităţile de mai sus (ponderile sunt trecute în paranteze).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline