Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0036 Interacţiunea om-calculator
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
4
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei - in limba romana
4
2+0+1
complementara
optionala
Titularii de disciplina
Lect. GURAN Adriana Mihaela,  adrianacs.ubbcluj.ro
Obiective
La sfarsitul acestui curs studentii trebuie:
* sa fie constienti de importanta utilizatorilor in procesul de proiectare
* sa aplice tehnicide modelare a interactiuni
* sa realizeze sisteme complexe destinate groupware-ului
* sa foloseasca limbaje abstracte de descriere a interfetelor om-calculator
* sa dezvolte interfete plastice
* sa insuseasca notiuni elementare legate de aspectele psihologice ale interactiunii om-calculator
* sa constientizeze importanta utilizatorilor in procesul de proiectare a sistemelor
* sa insuseasca notiuni de baza relative analizei sarcinilor
* sa deprinda aspecte legate de proiectarea centratata pe utilizator
* sa deprinda notiuni relative utilizabilitatii sistemelor interactive
* sa cunoasca metode de evaluare a utilizabilitatii si aspecte de automatizare a acestui proces
* sa aiba acces la sabloanele de proiectare a interfetelor utilizator/ a interactiunii om calculator
*

Continutul
Introducere
-Canale de intrare/iesire
-Dispozitive de afisare
-Dispozitive pentru realitattea virtuala si interactiune 3D

Interactiunea om-calculator
- Modele ale interactiunii
- Stiluri de interactiune
- Interfete WIMP
- Paradigme ale interactiunii
- Proiectarea de experiente

Proiectarea interactiunii
- Procesul de proiectare a interactiunii
- Utilizatorul - centrul procesului de proiectare
- Scenarii
- Proiectarea navigarii
- Prototipizarea
- Instrumente pentru dezvoltarea de interfete

Utilizabilitatea
- Ce este utilizabilitatea?
- Metode de evaluare a utilizabilitatii
- Metrici ale utilizabilitatii
- Evaluarea automata a utilizabilitatii
- Chestionare de utilizabilitate

Reguli de proiectare a interactiunii
- Principii de utilizabilitate
- Standarde
- Reguli
- Euristici
- Sabloane de proiectare a interactiunii/interfetelor

Tehnici de evaluare
- Ce este evaluarea?
- Scopurile evaluarii
- Metode de evaluare
- Alegerea unei metode de evaluare

Modele ale interactiunii
- Modele cognitive
- Modele lingvistice
- Modele fizice

Analiza sarcinilor
- Ce este analiza sarcinilor?
- Metode de analiza sarcinilor: HTA, GTA
- Instrumente pentru analiza sarcinilor

Metode de descriere a dialogului si notatii
- Ce este dialogul?
- Notatii diagramatice
- Notatii textuale
- Limbaje de descriere abstracta a interfetelor

Proiectarea de sisteme pentru GROUPWARE
- DUTCH

Interfete inteligente
- Agenti de interfata
- Sisteme adaptive/adaptative

Bibliografie
1. Alan Dix, Janet Finlay, Gregory D Abowd, Russell Beale - Human-Computer Interaction,
Prentice Hall, third edition, 2004
2. Donald A. Norman - Emotional Design - Why we love (or hate) everiday things, basic Books, 2004
3. Martijn van Welie - Task-based User Interface Design, 2001
4. Donald A Norman - The design of everyday things, basic Books, 1988
5. Fabio Paterno - Model-based design and evaluation of interactive applications, Springer, 1999
6. Jennifer Tidwell - Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design, O@Reilly, 2005
7. Jacob Nielsen - Usabaility Engineering, Academic Press, 1993
Evaluare
Nota finala va fi stabilita in baza activitatii practice de laborator si a unui examen scris. Activitatea de laborator va fi evaluata pe baza a 3 proiecte pe care studentii vor trebui sa le realizeze. Nota finala se va calcula dupa formula: (3*S+L)/4, unde S este nota la examenul scris, iar L este nota pentru activitatea practica.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline