Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0029 Modelarea şi simularea proceselor
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Ingineria informatiei
7
3+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. GOG Anca-Mirela,  ancacs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline