Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIF0005 Proiectare avansată de compilatoare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - în limba engleză
6
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
8
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. MOTOGNA Simona Claudia,  motognacs.ubbcluj.ro
Obiective
Familiarizarea cu mecanisme moderne de implementare a compilatoarelor, specifice diferitelor limbaje de programare, pentru a putea intelege functionarea lor si a putea implementa aceste tehnici.
Continutul
I. Sinteza codului intr-un compilator:
I.1 Generare de cod intermediar
I.2 Optimizarea codului
I.3 Generare de cod obiect
II. Mecanisme de implementare a compilatoarelor dependente de limbaj
II.1 Limbaje functionale si logice
II.2 Limbaje imperative si orientate obiect
II.3 Limbaje distribuite
III. Implementarea mecanismelor avansate intr-un compilator
III.1 Masini virtuale
III.2 Mecansimul de $garbage collection$
III.3 Compilare dinamica
IV. Compilatoare pentru .NET
IV.1 Principiile arhitecturii .NET
IV.2 Schema executiei programelor in .NET
IV.3 MSIL - reprezentarea intermediara in .NET
IV.4 CLI - Common Language Infrastructure
Bibliografie
1. GRUNE, DICK - BAL, H. - JACOBS, C. - LANGENDOEN, K.: Modern Compiler Design, John Wiley, 2000
2. MITCHELL, JOHN: Foundations for Programming Languages, MIT Press, 1996
3. MOTOGNA, SIMONA: Metode de proiectare a compilatoarelor, Ed. Albastra, 2006
4. RICHTER, J.: Applied Microsoft .NET Framework Programming, Microsoft Press, 2002
5. LIDIN, SERGE: Inside .NET IL Assembler, Microsoft Press International, 2002
6. STUTZ, DAVID - NEWARD, TED - SHILLING, GEOFF: Shared Source CLI Essentials, O@Reilly UK, 2003
7. Sun Java Systems, [http://docs.sun.com/db/prod/java.sys], 01.09.2004
Evaluare
Nota finala se bazeaza pe:
- proiect (practic) 30%
- referat (studiu de caz + sinteza a domeniului) 20%
- examen scris 50%
Pentru anul universitar 2009-2010, detalii
http://cs.ubbcluj.ro/~motogna/AdvancedCompilerDesign.html
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline