Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIH0001 Interfaţa cu calculatorul şi comunicare în internet
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică
1
2+0+1
complementara
obligatorie
Informatică
1
2+0+1
complementara
obligatorie
Matematică informatică
1
2+0+1
complementara
obligatorie
Ingineria informatiei
1
2+0+1
complementara
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. COBARZAN Claudiu,  claudiucs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. DARVAY Zsolt,  darvaycs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. OLAH-GAL Robert,  robert.olah-galcs.ubbcluj.ro
Obiective
Familiarizarea studenţilor cu principalele concepte IT.
Familiarizarea studenţilor cu instrumente de birotică.
Familiarizarea studenţilor cu principalele servicii Internet şi Intranet.
Prezentarea unor mecanisme de comunicaţie Internet si a celor de protecţie şi securitate a datelor. Discutarea importantei respectarii preceptelor juridice, morale şi etice ale comunicaţiei Internet şi Intranet.
Prezentarea generala a limbajului HTML si a pasilor principali in dezvoltarea unei pagini web. Integrarea acestora in pagini de nivel superior.
Prezentarea sistemului LaTeX de pregatire a documentelor.
Continutul
1. Concepte generale in tehnologia informatiei
1.1 Hardware, Software, IT
1.2 Tipuri de calculatoare
1.3 Arhitectura unui calculator personal
1.4 Retele de calculatoare
2. Sisteme de fisiere
2.1 Utilizarea sistemelor de fisiere
2.2 Tipuri de sisteme de fisiere
3. Concepte de securitate
3.1 Protejarea informatiilor
3.2 Comert electronic si confidentialitatea datelor
3.3 Copyright
3.4 Virusii calculatoarelor
4. Procesoare de texte - Word si echivalentul din pachetul OpenOffice
5. Calcul tabelar - Excel si echivalentul din pachetul OpenOffice
6. Realizare de prezentari - PowerPoint si echivalentul din pachetul OpenOffice
7. Baze de date - Access
8. Comunicaţii şi aplicaţii în Internet
8.1 Structura şi forurile de coordonare Internet
8.2 Adresare, servere de nume
8.3 URL (Uniform Resource Locator)
9. Comunicaţii text în Internet (servicii non Web)
9.1 Poşta electronică
9.2 FTP şi anonymous FTP
10. Universul Word Wide Web şi limbajul HTML (HyperText Markup Language)
10.1 Structura şi serviciile Web
10.2 Rolul HTML în universul Word Wide Web; crearea paginilor Web
10.3 Sintaxa şi semantica limbajului HTML
11. Dezvoltarea de pagini Web folosind HTML
11.1 Structura unui document HTML.
11.2 Crearea şi gestionarea de link-uri si tabele
12. Sistemul LaTeX de pregatire a documentelor
12.1 Editarea de articole, rapoarte tehnice, carti si prezentari
12.2 Folosirea sectiunilor, referintelor, tabelelor si figurilor in documente
12.3 Editarea formulelor matematice complexe
Bibliografie
1. Florian Mircea Boian, De la aritmetică la calculatoare. Ed. Presa Universitară Clujeană, 1996
2. Florian Mircea Boian, Alexandru Vancea, Rares Boian, Darius Bufnea, Adrian Sterca, Claudiu Cobarzan, Dan Cojocar, Sisteme de operare, Risoprint, 2006
3. Leslie Lamport, LaTeX: A Document Preparation System, 2nd Edition, Addison-Wesley, 1994
4. Alexandru Vancea, Florian Boian, Darius Bufnea, Anca Gog, Adrian Darabant, Andreea Sabau, Arhitectura calculatoarelor. Limbajul de asamblare 80x86, Risoprint, 2005
5. ***, W3Schools Online Web Tutorials (www.w3schools.com)
Evaluare
Examen practic, cu verificarea concepte teoretice si a deprinderilor practice, la finele semestrului. Examenul se considera promovat daca nota finala este minim 5.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline