Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIC0012 Comunicaţii audio-video în reţele de mare viteză
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
6
2+0+1
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. STERCA Adrian Ioan,  forestcs.ubbcluj.ro
Obiective
Obiectivele cursului sunt deprinderea studentului cu conceptele si tehnologiile folosite in comunicatii audio-video in retele analogice satelitare sau terestre si cu precadere in retelele digitale de tip “best-effort” bazate pe IP (e.g. reteaua Internet). In decursul semestrului studentii vor invata despre: cele mai actuale codecuri si formate digitale audio-video, bazele streaming-ului audio-video in reteaua Internet (protocoale de semnalizare si streaming, controlul fluxului) si bazele comunicarii audio-video prin satelit. Cursul are si o puternica componenta practica in ideea ca studentii trebuie sa implementeze proiecte specifice legate de prelucrarea, transmisia si redarea semnalului digital audio-video.
Continutul
1. Introducere.
1.1 Introducere in multimedia
1.2 Spatii de culoare
1.3 Reprezentarea analogica a semnalelor audio si video
1.4 Reprezentarea digitala a imaginilor. Standardul JPEG
1.5 Reprezentarea digitala a semnalelor audio
2. Formate (containere) audio si video, codecuri
2.1 Containere AV: .avi, .ogg, .mp4, .vob, .3gp, .mkv
2.2 MPEG-1,2,4
2.3 H.264/MPEG-4 AVC
3. Protocoale de streaming si semnalizare
3.1 RTP/RTCP – Real Time Protocol
3.2 RTSP – Real Time Streaming Protocol
3.3 SDP – Session Description Protocol
3.4 SIP – Session Initiation Protocol
4. Algoritmi de controlul congestiei pentru aplicatii audio-video in retele de tip “best-effort”
4.1 TCP AIMD (Additive Increase Multiplicative Decrease)
4.2 DCCP – Datagram Congestion Control Protocol
4.3 TFRC – TCP-Friendly Rate Control
4.4 UTFRC – Utility-driven TCP-Friendly Rate Control
5. Voice over IP
6. Comunicatii audio-video in retele satelitare
6.1 Comunicatii satelitare
6.2 Bande de frecventa
6.3 DBS – Direct Broadcast Satellite (Direct-To-Home)
6.4 Standardele DVB: DVB-S (satellite), DVB-T (terrestrial), DVB-C (cable)
7. Libraria FFMpeg
7.1 libavcodec
7.2 libavformat
7.3 libswscale
7.4 libavfilter
8. Multimedia QoS in Internet
8.1 Terminologie QoS
8.2 Cerinte QoS in retele de tip “best-effort”
9. P2P TV
9.1 Retele Peer-2-Peer
9.2 DHT – Distributed Hash Tables
9.3 Aplicatii
Bibliografie
1.Al Bovik, The Essential Guide to Video Processing, Academic Press, Elsevier, 2009.
2.L. Hanzo, P. Cherriman, J. Streit, Video Compression and Communications. From Basics to H.261, H.263, H.264, MPEG4 for DVB and HSDPA-Style Adaptive Turbo-Transceivers, Wiley & IEEE Press, 2007.
3.A. Sterca, Congestion Control for Streaming Protocols, PhD Thesis, 2008.
4.Iain Richardson, Video Codec Design, Wiley, 2002.
5.Iain Richardson, H.264 and MPEG-4 Video Compression, Wiley, 2003.
6.Colin Perkins, RTP – Audio and Video for the Internet, Addison-Wesley, 2003.
Evaluare
Pe parcursul semestrului studentii trebuie sa dezvolte un produs software de complexitate medie din domeniul multimedia (audio-video) bazat pe libraria FFMPEG ca de exemplu: player audio-video cu diverse filtre si suprafete de output, codec simplu audio sau video, sistem de supraveghere video etc. De asemenea, studentul trebuie sa scrie si un referat teoretic legat de tematica proiectului software dezvoltat.
Nota finala va fi formata din: 60% nota proiect + 40% nota referat
Cerintele cursului vor fi si la: http://www.cs.ubbcluj.ro/~forest/cav
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline