Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMH0001 Istoria matematicii
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu română
Matematică - linia de studiu maghiară
6
1+0+0
specialitate
optionala
Informatică - linia de studiu română
Informatică - linia de studiu maghiară
Informatică - în limba engleză
Informatică - linia de studiu maghiară, Miercurea Ciuc
6
1+0+0
complementara
optionala
Matematică informatică - linia de studiu română
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
6
1+0+0
specialitate
optionala
Matematici aplicate
6
1+0+0
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
8
1+0+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. SZENKOVITS Ferenc,  fszenkomath.ubbcluj.ro
Lect. Dr. MODOI Gheorghe Ciprian,  cmodoimath.ubbcluj.ro
Obiective
Urmarirea evolutiei stiintelor in general si a celor matematice in special; baze ale unei culturi istorico-matematice. Dezvoltarea spiritului critic in domeniu si a respectului fata de tezaurul stiintific.
Continutul
I. Introducere. Orientul antic, Grecia antica, Scolile matematice grecesti
II. Evul mediu. Extremul Orient, matematica araba, matematica europeana a Evului mediu
III. Perioada Renasterii. Reprezentanti de seama, algebra ecuatiilor de gradul III si IV, algebra simbolica
IV. Matematica marimilor variabile (sec. XVII). Logaritmii, geometria analitica, calcul diferential si integral
V. Secolul XVIII. Caracterizare, Bernoulli-Euler, matematica Revolutiei franceze, invatamantul stiintific romanesc
VI. Matematica moderna. K.F. Gauss, geometria neeuclidiana, clasicii cercetarii matematice romanesti, noi ramuri contemporane, miscarea matematica internationala (academii, reviste, congrese), evolutia tehnicii de calcul
Bibliografie
1. Both, Nicolae: Istoria matemaicii -- mini curs. Univ. "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică, Cluj-Napoca, 1981.
2. Both, Nicolae: Istoria matemaicii. Editura ALC Media Group, Cluj-Napoca, 1999.
3. Filep László: A tudományok királynője (A matematika fejlődése). Typotex Kiadó, Budapest, 2001.
4. Gingyikin, Szemjon Grigorjevics: Történetek fizikusokról és matematikusokról. Typotex Kiadó, Budapest, 2004.
5. Mihăileanu, N.: Istoria matematicii - Antichitatea; Evul mediu; Renaşterea şi secolul al 17-lea. Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1974.
6. Mihăileanu, N.: Istoria matematicii -- Secolul al 18-lea; Prima jumătate a secolului a 19-lea; Dezvoltarea ulterioară a matematicii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.
7. Sain Márton: Matematikatörténeti ABC. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.
8. D. I. Struik: A matematika rövid története. Gondolat Kiadó, Budapest, 1958.
9. Toth Alexandru: Istoria matematicii, Univ. "Babeş-Bolyai" Cluj, Facultatea de Matematică şi Informatică, Cluj-Napoca, 1971.
Evaluare
Colocviu
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline