Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIA0001 Istoria informaticii
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu română
Matematică - linia de studiu maghiară
6
1+0+0
specialitate
optionala
Informatică - linia de studiu română
Informatică - linia de studiu maghiară
Informatică - în limba engleză
Informatică - linia de studiu maghiară, Miercurea Ciuc
6
1+0+0
complementara
optionala
Matematică informatică - linia de studiu română
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
6
1+0+0
specialitate
optionala
Matematici aplicate
6
1+0+0
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
8
1+0+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. VANCEA Alexandru Ioan,  vanceacs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. IONESCU Clara,  claracs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. OLAH-GAL Robert,  robert.olah-galcs.ubbcluj.ro
Obiective
- Familiarizarea studentilor cu evolutia istorica a principalelor tipuri de sisteme de calcul si sisteme de operare existente in informatica de azi si in perspectiva.
- Insusirea evolutiei teoriei generale a stiintei calculatoarelor.
- Folosirea experientei mondiale rezultate din principalele momente revolute in stiinta calculatoarelor.
Continutul
1. Algoritmica in antichitate si Evul Mediu; algoritmul lui Euclid.
2. Primele sisteme de calcul si primele elemente de programare: Blaise Pascal, Charles Babage si Ada Byron, precursori ai informaticii clasice.
3. Modele matematice in informatica: Masina Turing, algoritmii normali si limbajele formale.
4. Aparitia calculatorului electronic (1943-45); contributiile lui John von Neuman.
5. Programarea la nivel masina: principalele caracteristici.
6. Momente cruciale in dezvoltarea hardware-ului: canalul de intrare-iesire, tranzistorul, circuitele integrate pe scara larga (circuite VLSI), sistemele multiprocersor, sistemele in timp real, microcalculatoare si supercalculatoare.
7. Sistemele de operare, de la monitoare rezidente la sisteme de operare distribuite; de la structura interna monolitica la structurile stratificate si microkernel
8. Aparitia si importanta limbajelor de asamblare; rolul limbajelor de asamblare azi si in viitor
9. Limbajul Fortran, primul limbaj evoluat de programare; saltul facut in programare prin aparitia compilatoarelor; evolutie si tendinte in limbajele de programare.
10. Cele cinci?? generatii de calculatoare
11. Sistemele de calcul si comunicatiile; lumea Internet Aparitie, stuctura, sisteme deschise; universul Web
12. Impactul om - masina; interfetele grafice cu utilizatorul: fenomenul WINDOWS si X-WINDOW
13. Raspandirea calculatorului in toate domeniile activitatii umane
14. Evolutia metodelor de programare programarea structurata, ingineria programarii, abordarea obiectuala
15. Domeniile actuale ale informaticii
Bibliografie
1. Estabrook N. Teach Yourself the Internet in 24 Hours. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
2. * *UNIX Unleashed. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
3. History of Unix. http://perso.club-internet.fr/unix/history.html
Evaluare
Colocviu.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline