Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0010 Verificarea şi validarea sistemelor soft
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică
6
2+1+1
specialitate
obligatorie
Ingineria informatiei
6
2+1+1
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. FRENTIU Militon,  mfrentiucs.ubbcluj.ro
Asist. VESCAN Andreea,  avescancs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SIMON Karoly,  ksimoncs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Intelegerea notiunilor de algoritm partial si total corect;
2. Formarea deprinderilor de proiectare a algoritmilor in paralel cu demonstrarea corectitudinii lor;
3. Cunoasterea metodelor de testare si verificare a sistemelor soft;
4. Formarea deprinderilor de proiectare a programelor corecte din specificatii;
5. Formarea unui stil modern de programare.
Continutul
I. Teoria corectitudinii programelor (4 cursuri)
- Specificarea programelor.
- Metoda lui Floyd de demonstrare a corectitudinii.
- Metoda lui Hoare de demonstrare.
- Axiome şi reguli pentru logica Floyd-Hoare: completitudine şi necontradicţie.
- Dezvoltarea corecta a programelor din specificaţii
- Evoluţia istorică a corectitudinii programelor. Contribuţii: Floyd, Hoare, Dijkstra, Gries, Droomey, Morgan
II. Verificarea şi validarea sistemelor (3 cursuri)
- conceptele verificare şi validare; asemănări şi deosebiri
- metode de verificare
- inspectarea programelor
- necesitatea documentării programelor
- execuţie simbolică
III. Testarea programelor. (3 cursuri)
- conceptul de testare
- tipuri de testare: a unei proceduri, a unui modul, T.de integrare, T. de regresie, T. sistemului, T.de acceptare
- criterii de testare
- determinarea datelor de test
- automatizarea testării
IV. Verificarea modelelor (model checking) (2 cursuri)
V. Consecinte asupra metodologiei programarii (2 cursuri)
- Cleanroom. SPI.
- Impactul teoriei corectitudinii programelor asupra programarii. Reguli de programare.
Bibliografie
1. BALANESCU T., Corectitudinea programelor, Editura tehnica, Bucuresti 1995.
2. DIJKSTRA, E., A constructive approach to the problem of program correctness, BIT, 8(1968), pg.174-186.
3. DIJKSTRA, E., Guarded commands, nondeterminacy and formal derivation of programs, CACM, 18(1975), 8, pg.453-457.
4. DROMEY G., Program Derivation. The Development of Programs From Specifications, Addison Wesley Publishing Company, 1989.
5. FRENTIU, M., Verificarea corectitudinii programelor, Ed.Univ.$Petru-Maior$, 2001.
6. GRIES, D., The Science of Programming, Springer-Verlag, Berlin, 1981.
7. HOARE, C.A.R., An axiomatic basis for computer programming, CACM, 12(1969), pg.576-580, 583.
8. Morgan, C., Programing from Specifications, Prentice Hall, NewYork, 1990.
B. Internet
Evaluare
Activitatea la seminar, constand in participarea la discutii si rezolvarea unor probleme la tabla se noteaza prin nota A. Activitatea la laborator se noteaza prin L. La sfarsitul anului activitatea se incheie cu un examen scris, notat cu E. Nota finala F va fi media aritmetica a notelor mentionate mai sus: F=(A+L+2E)/4.
Details at: www.cs.ubbcluj.ro/~mfrentiu/Lectures/
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline