Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIH0011 Baze de date spaţiale
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - în limba engleză
5
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
5
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. TRÎMBITAS Gabriela,  gabitrcs.ubbcluj.ro
Obiective
A introduce studenţii în problematica şi conceptele bazelor de date spaţiale
A le forma abilităţi practice de lucru cu structuri şi baze de date spaţiale
Continutul
1. Ce este un sistem de date spaţiale
1.1 Termeni, definitii
1.2 Modelarea datelor spatiale in SGBD-urile traditionale
2. Tipuri de date spatiale si baze de date traditionale

3. Deosebirile dintre un SGBD spatial si un GIS
3.1 Componentele unui SGBD spatial
4. Arhitectura pe trei nivele
4.1 Taxonomia spatiala
4.2 Modele de date
5. Concepte spatiale si modele de date
5.1 Ce este un model de date
5.2 Tipuri de modele de date
5.3 Modele de informatie spatiala
6. Clasificarea obiectelor spatiale
7. Proiectarea in trei pasi a BD
8. Limbaje de interogare pentru BDS
9. Extensii SQL pentru date spatiale
10. Memorare si indexare spatiala
11. Perspective
Bibliografie
1. Shashi Shekhar, Sanjay Chawla , Spatial Databases: A Tour , Prentice Hall, 2003 (ISBN 013-017480-7)1.Manfred M. Fischer, Peter Nijkamp - Geographic Information Systems, Spatial Modelling and Policy Evaluation, Springer-Verlag GmbH (1993)
2. Emmanuel Stefanakis - Geographic Databases and GIS 2008, Hardcover.,ISBN: 978-3-540-22491-4
3. Gabriel M Kuper, Leonid Libkin, Jan Paredaens (Editors) - Constraint Databases. Springer 2000, ISBN 3-540-66151-4

4. Applications of Spatial Data Structures: Computer Graphics, Image Processing and Gis (Addison-Wesley series in computer science) (Hardcover), 1989

Evaluare
Nota finala va fi media dintre nota obtinuta pe parcursul semestrului la activitatea de la laborator, nota la lucrarea scrisa si cea de la proba practica
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline