Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu română
Matematică - linia de studiu maghiară
6
1+0+0
specialitate
optionala
Informatică - linia de studiu română
Informatică - linia de studiu maghiară
Informatică - în limba engleză
Informatică - linia de studiu maghiară, Miercurea Ciuc
6
1+0+0
complementara
optionala
Matematică informatică - linia de studiu română
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
6
1+0+0
specialitate
optionala
Matematici aplicate
6
1+0+0
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
8
1+0+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PETRUSEL Adrian Olimpiu,  petruselmath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. PÂRV Bazil,  bparvcs.ubbcluj.ro
Prof. Dr. POP Horia Florin,  hfpopcs.ubbcluj.ro
Conf. Dr. SOOS Anna,  asoosmath.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline