Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0015 Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
6
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
8
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. TOADERE Teodor,  toaderecs.ubbcluj.ro
Obiective
Dobandirea de instrumente practice (modele si algoritmi) cu ajutorul carora informaticianul rezolva probleme (paralelism, concurenta, infometare) din domeniul programarii multitasking. Cunoasterea unui mod util in practica pentru modelarea sistemelor tranzitionale distribuite din practica.
Continutul
Sisteme tranzitionale distribuite
Reteua Petri (PTN) ca mijloc de modelare;
Reprezentarea PTN (geometric, matriceal);
Evolutia unei PTN (secventiala, concurenta);
Proprietati: comutativitate, monotonie; vivacitate, accesibilitate, terminare finita; echitate;
Graf si arbore de acoperire;
Graf si arbore de accesibilitate;
Probleme de decizie;
PTN controlate;
Analiza PTN cu ajutorul algebrei liniare;
PTN normate;
Zavoare si trape;
Retele cu alegere libera;
PTN colorate;
Extensiile PTN (cu inhibitie, cu fisiere);
Aplicatii.
Bibliografie
1. Colectia Lecture Notes in Computer Science, 1978-1994.
2. GUY VIDAL-NAQUET, ANNI CHOQUET-GENIET, Reseaux de Petri et Systemes Paralleles, Armond Colin, 1992.
3. WOLFGANG REISIG, Petri Nets, An Introduction; Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New-York, Tokyo; 1985.
4. T. JUCAN, F. L. TIPLEA, Retele Petri, Ed. Univ. "Al.I.Cuza", Iasi, 1995.
Evaluare
Pe parcursul semestrului se tin referate in cadrul seminarului. La finele semestrului fiecare student prezinta un referat pe o tema dintre cele prezentate la curs.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline