Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIC0006 Aplicaţii pentru dispozitive mobile
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
6
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
6
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. LAZAR Ioan,  ilazarcs.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea unor cunostinte de baza privind:
Construirea aplicatiilor pentru telefoane mobile
Construirea aplicatiilor pentru calculatoare portabile (PDA)
Continutul
1. Interfete utilizator pentru telefoane si PDA-uri
2. Gestiunea datelor pe dispozitive
3. Transmiterea mesajelor
4. Conexiuni HTTP
5. Construirea jocurilor 2D
6. Comunicarea prin bluetooth
7. Apelarea serviciilor web
8. Servicii de localizare
9. Gestiunea datelor personale
10. Securitatea aplicatiilor
11. Jocuri 3D
Bibliografie
1. ****, Java 2 Micro Edition. SUN Microsystem, Inc., 2004. [http://java.sun.com/j2me]
2. CYMERMAN, MICHAEL: Device programming using MIDP, Part I, II, III. Java World, 2003. [http://www.javaworld.com]
3. JUI, BEN: Big designs for small devices. Java World, 2002. [http://www.javaworld.com]
4. MILROY, STEVE: .NET Mobile WEB Development Guide. Rockland: Syngress Publishing, 2002.
5. MALLICK, MARTYN: Mobile and Wireless Design Essentials. John Wiley & Sons, 2003.
6. RIGGS, ROGER: Programming Wireless Devices with the Java 2 Platform, Micro Edition. Addison Wesley, 2003.
Evaluare
Activitatea se incheie cu un examen scris (E). In timpul semestrului studentii trebuie sa intocmeasca un raport teoretic (R) si sa construiasca o aplicatie (A) pentru dispozitive mobile.
Nota finala este o medie ponderata a acestor note, calculata astfel: 30%E + 30%R + 40%S.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline