Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIH0003 Gestiunea tranzacţiilor şi baze de date distribuite
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică
4
2+1+1
specialitate
obligatorie
Ingineria informatiei
4
2+1+1
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. VARGA Viorica,  ivargacs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea,  tzutzucs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SABAU Andreea,  deiushcs.ubbcluj.ro
Lect. EGRI Edith,  egrieditcs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea problemelor legate de securitatea bazelor de date, proceduri stocate, tehnologia client-server a bazelor de date, accesul concurent la baze de date, restaurare in caz de eroare a bazei de date, bazele de date distribuite.
Continutul
1. Securitatea bazelor de date.
2. Proceduri stocate.
3. Triggere.
4. Tehnologia client-server a bazelor de date.
5. Gestiunea tranzacţiilor:
5.1. Activităţile de bază a tranzacţiilor
5.2. Accesul concurent la baze de date.
5.2.1. Problema modificării pierdute, problema “dirty read”, problema analizei inconsistente
5.2.2. Conflicte, planificarea serială şi serializabilă
5.2.3. Asigurarea serializabilităţii prin blocare: blocări partajate şi exclusive, blocare pentru modificare,
5.2.4. Blocare strictă în două faze
5.2.5. Rezolvarea impasului: graf de aşteptare, mecanismul Timeout
5.2.6. Tehnici optimiste: metoda timestamp, multiversioning
5.2.7. Tranzacţii în SQL
5.3. Restaurarea bazei de date în caz de eroare: Undo logging, Redo logging, Undo/Redo logging
6. Baze de date paralele.
7. Baze de date distribuite.
7.1. Arhitecturi de baze de date distribuite
7.2. Fragmentarea bazelor de date distribuite
7.3. Replicare, probleme apărute la replicare.
7.4. Gestiunea catalogului în baze de date distribuite
7.5. Gestiunea tranzacţiilor în baze de date distribuite
7.6. Recuperare în caz de eroare în baze de date distribuite.
7.7. Procesarea interogărilor în baze de date distribuite.
Bibliografie
1. C. J. Date: An Introduction to Database Systems, 8th Edition, Pearson Education, Inc. Addison-Wesley Higher Education, 2004.
2. Dollinger, R., Baze de date si gestiunea tranzactiilor. Editura Albastra, Cluj-Napoca, 1997.
3. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom: Database System Implementation, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 2000.
4. H.T. Ozsu, P. Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, Prentice Hall, 1997.
5. R. Ramakrishnan: Database Management Systems, WCB McGraw-Hill, Boston, 1998.
6. A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan: Database System Concepts, McGraw-Hill, New York, 2006.
7. Tambulea, L. Baze de date, Litografiat Cluj-Napoca 2003.
8. I. Varga: Adatbázisrendszerek (A relációs modelltől az XML adatokig), Editura Presa Universitară Clujeană, 2005.
Evaluare
Activitatea de la laborator si o proba practica se vor aprecia cu o nota ce va avea ponderea de 50% din aprecierea finala. In timpul sesiunii se va da o proba scrisa cu ponderea de 50% in aprecierea finala.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline