Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0018 Programare Windows
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu maghiară
Informatică - linia de studiu maghiară, Miercurea Ciuc
5
2+0+1
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
5
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
7
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. DARVAY Zsolt,  darvaycs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoașterea structurii și modului de funcționare a sistemelor din familia Microsoft Windows; Cunoașterea elementelor fundamentale ale Win32 API; Formarea capacitatii de a realiza aplicații folosind mediul Visual Studio .NET
Continutul
1. Funcționarea sistemului de operare Windows.
2. Introducere în Win32 API.
3. Exemple de aplicații Windows folosind Win32 API.
4. Introducere în Microsoft Foundation Classes.
5. Exemple de aplicații Windows folosind MFC.
6. Introducere în .NET.
7. Gestiunea evenimentelor.
8. Noțiuni elementare de grafică în .NET.
9. Gestiunea intrărilor: mouse, tastatură și cronometru.
10. Controale de tip fereastra descendent.
11. Gestiunea resurselor în .NET.
12. Meniuri, casete de dialog și folosirea imprimantei în .NET.
13. Componente în .NET. Biblioteci de clase.
14. Servicii Web și programare în rețea.
Bibliografie
Charles Petzold: Programming Windows (fifth edition), Microsoft Press, 1998.
Albert István (ed.) : A .NET Framework és programozása, Szak Kiadó, 2004.
Steven Holzner: Visual Basic .NET Black Book, Coriolis Group, 2002.
Bradley L. Jones: SAMS Teach Jourself The C# Language in 21 Days, Pearson Education, 2004.

Evaluare
Fiecare student trebuie sa demonstreze că a atins un nivel acceptabil de cunoaștere și înțelegere a domeniului, că este capabil să exprime cunoștințele într-o formă coerentă, că are capacitatea de a stabili anumite conexiuni și de a utiliza cunoștințele în rezolvarea unor probleme. Accesul la examen este condiționat de predarea lucrarilor de laborator.
Nota finala va avea in vedere activitatea în timpul semestrului și examenul practic, astfel: 25% activitatea de la laborator (frecvența, respectarea termenelor de predare, calitatea lucrărilor de laborator, documentațiilor); 25% proiect realizat în timpul activităților de laborator; 25% prezentarea unor noțiuni teoretice legate de tematica cursului; 25% examen practic.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline