Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0023 Programare Web
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică
5
2+0+2
specialitate
obligatorie
Ingineria informatiei
7
2+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. BUFNEA Darius Vasile,  bufnycs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. STERCA Adrian Ioan,  forestcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. RUFF Laura Ildiko,  lauracs.ubbcluj.ro
Obiective
- Familiarizarea studentilor cu principalele concepte, tehnologii atat client side cat si server side precum si cu instrumentele cel mai des folosite în programarea web.
- Utilizarea elementelor de mai sus în proiectarea site-urilor web de generatie recenta.
Continutul
1. Notiuni si concepte utilizate
- Forumuri Internet: ISOC (Internet Society), IAB (Internet Architecture Board), IETF (Internet Engineering Task Force), ISP (Internet Service Provider)
- Sistemul de adresare: servere de nume, URL (Uniform Resource Locator)
- Hipertext si limbaje de specificare: SGML, HTML, XML, WML principii generale
- Protocoale de transport: HTTP
- Instrumente de dezvoltare si exploatare în programarea web: browsere, editoare HTML si XML, parsere si navigatoare XML
2. Compendiu XML
- Caracteristici XML: elemente, atribute, structuri, validare XML
- Metadate XML: DTD (Data Type Description) si schema XML (XSL)
- DOM (Document Object Model) pentru XML
- Prelucrarea documentelor XML în Java, C#, JavaScript si Perl
3. Limbajele HTML (HyperText Markup Language) si XHTML (eXtensible HTML)
- Sintaxa si semantica. Structura unui document HTML si XHTML.
- Tabele, liste, cadre, imagini
- Formatarea si gestiunea stilurilor folosind CSS (Cascade Style Sheets)
- Crearea si gestionarea link-urilor
4. Partea client în programarea web
- Clienti usori si clienti grei
- Formulare (X)HTML
- Cookies
- Limbajele JavaScript, Jscript si VBScript
- Appleturi Java
- Aplicatii JavaScript si interactiuni la nivel client
- Flash
5. Partea server în programarea web
- Arhitectura unui site web: organizare, proiectare, întretinere
- CGI (Common Gateway Interface): principii
- Implementarea CGI în C / C++ / shell / perl
- Limbajul PHP; specificarea CGI în PHP
- Servleturi Java
- Specificarea actiunilor serverului folosind pagini JSP si / sau ASP
- Aplicatii web în Java / C#
- SOAP - RPC peste web
6. Specialitati web
- WML (Wireless Markup Language)
- VRML (Virtual reality Modeling Language)
- Servicii MPEG: (Moving Picture Expert Group)
Bibliografie
1. Anghel T. Dezvoltarea aplicatiilor web folosind XHTML, PHP si MySQL. Editura Polirom, Iasi, 2005
2. Boian F. M. Programare distribuita în Internet; metode si aplicatii. Editura Albastra, MicroInformatica, Cluj, 2005
3. Boian F.M., Boian R.F. Tehnologii fundamentale Java pentru aplicatii Web. Editura Albastra, MicroInformatica, Cluj, 2005
4. Buraga S. Tehnologii web. Editura Matrix Rom, Bucuresti, 2001
5. Buraga S. Proiectarea siturilor web. Editura Polirom, Iasi, 2002
6. Castro E. HTML for the World Wide Web with XHTML and CSS. 5@th edition, Visual QuickStart Guide, 2004
7. Hall M., Brown L. Core web programming. 2nd edition. Prentice Hall, 2001
8. Negrino T., Smith D. JavaScript for the World Wide Web. 4th edition, Visual QuickStart Guide, 2001
9. Varlan C. Macromedia FLASH; concepte, exemple, studii de caz. Editura Polirom, Iasi, 2004
10. W3Schools Online Web Tutorials, http://www.w3schools.com
Evaluare
Nota finala se calculeaza după urmatoarea formula:

NotaFinala = 40%Laborator + 40%ExamenPractic + 20%ProiectIndividual

Proiectul individual consta in elaborarea de catre student a unei pagini personale proprii care sa fie bazata atat pe tehnologii web client side cat si server side, precum si cu tehnologii midleware de conectare la baza de date.

Examenul final este un examen practic in cadrul caruia in paginile dezvoltate in timpul examenului studentul trebuie sa si raspunda la anumite intrebari teoretice.

Nota de la laborator consta in media aritmetica cu care sunt notate activitatile practice de laborator rezolvate de student pe parcursul semestrului.

Pentru promovare fiecare din cele trei componente ale notei finale trebuie sa fie cel putin 5.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline