Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIC0013 Aplicaţii multimedia peste web
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - în limba engleză
6
2+0+1
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. COBARZAN Claudiu,  claudiucs.ubbcluj.ro
Obiective
Oferirea unei introduceri in ceea ce inseamna multimedia si suport multimedia pe Web. Familiarizarea studentilor cu principalele formate si codec-uri audio-video. Oferirea de informatii de baza relativ la streaming-ul de date multimedia. Prezentarea standardelor W3C ce doresc sa ofere suport pentru multimedia pe Web. Prezentarea principalelor API-uri din cadrul limbajelor de programare de nivel inalt ce ofera suport pentru dezvoltarea de aplicatii multimedia. Oferirea de informatii privind folosirea de metadata pentru datele multimedia si managementul si protectia drepturilor de proprietate intelectuala.
Continutul
1. Introducere in multimedia
2. Formate audio-video, codec-uri video
2.1 MPEG-1, 2, 4 (DivX, XVid, FFMpeg, VideoLan)
2.2 H.264
3. Protocoale de streaming si semnalizare
3.1 RTP/RTCP - Real Time Protocol
3.2 RTSP - Real Time Streaming Protocol
3.3 SDP - Session Description Protocol
3.4 SIP - Session Initiation Protocol
4. Player-e audio-video
4.1 FFMpeg mplayer
4.2 VLC - VideoLan player
5. Standarde W3C care ofera suport pentru multimedia
5.1 Suport HTML pentru multimedia
5.2 SMIL - Synchronized Multimedia Integration Language
5.3 VoiceXML
5.4 SSML - Speech Synthesis Markup Language
6. Prezentari multimedia pe Web
6. Multimedia presentations on the web
6.1 Prezentari dezvoltate folosind SMIL
6.2 Adobe FLASH
6.3 Action Script
7. Metadata pentru multimedia - MPEG-7
8. Proxy-cache-uri pentru multimedia
9. Suport pentru multimedia in cadrul limbajelor de programare de nivel inalt
9.1 JMF - Java Media Framework
9.2 Suportul oferit de platforma .NET
10. IPMP (Intellectual Propriety Management and Protection, MPEG-21)
Bibliografie
1. Ian S. Burnett (Editor), Fernando Pereira (Editor), Rik Van de Walle (Editor), Rob Koenen (Editor), The MPEG-21 Book, Wiley, 2006, ISBN: 978-0-470-01011-2
2. Mohammed Ghanbari, Standard Codecs: Image Compression to Advanced Video Coding, IEE, 2003, ISBN: 0-85296-710-1, 978-0-85296-710-2
3. Harald Kosch , Distributed Multimedia Database Technologies Supported by MPEG-7 and MPEG-21, CRC Press, ISBN: 978-0-8493-1854-2, 978-0-203-00933-8
4. B. S. Manjunath (Editor), Philippe Salembier (Editor), Thomas Sikora (Editor), Introduction to MPEG-7: Multimedia Content Description Interface, Wiley, 2002, ISBN: 978-0-471-48678-7Provide
5. Fernando C. Pereira, Touradj Ebrahimi, The MPEG-4 Book, Prentice Hall PTR, 2002, ISBN:0130616214
6. Colin Perkins, RTP - Audio and Video for the Internet, Addison-Wesley, 2003, ISBN 0-672-32249-8
7. Iain Richardson, Video Codec Design: Developing Image and Video Compression Systems, Wiley, 2002, ISBN: 978-0-471-48553-7
8. ***, World Wide Web Consortium (www.w3c.org)
9. ***, MPEG home page (www.chiariglione.org/mpeg/)
Evaluare
Nota finala se calculeaza ca o medie ponderata astfel: 60% nota pentru un proiect software individual - aplicatie multimedia bazata pe Web, 40% nota pentru un referat ce prezinta aspectele teoretice ale solutiei software propuse.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline