Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIH0005 Date semistructurate
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
Informatică - linia de studiu maghiară
Informatică - linia de studiu maghiară, Miercurea Ciuc
5
2+0+1
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu română
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
5
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
5
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. VARGA Viorica,  ivargacs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SABAU Andreea,  deiushcs.ubbcluj.ro
Lect. EGRI Edith,  egrieditcs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunostinte teoretice legate de baze de date orientate pe obiect si date semistructurate.
Cunoasterea unui sistem de gestiune obiectual-relational al bazelor de date: Oracle 9i si suportul XML in acesta.
Continutul
1. Dezvoltarea in timp a sistemelor de gestiune a bazelor de date orientate pe obiecte si
obiectual relationale.
2. Proiectarea bazelor de date orientata pe obiecte, limbajul Object Definition Language
(ODL).
3. Limbaje de interogare a bazelor de date orientate pe obiecte.
3.1 Declararea metodelor in ODL.
3.2 Limbajul OQL
3.3 Limbajul SQL3
4. Elemente de programare obiectual relationala in Oracle 9i.
4.1 Obiecte complexe (Object Type)
4.2 Select - from - where expresii folosind metode ale obiectelor, atribute ale obiectelor compuse
4.3 Dezvoltare de aplicatii folosind obiecte complexe
5. Modelul de date semistructurat.
6. XML
6.1 Sintaxa de baza
6.2 XML si data semistructurata
6.3 DTD
6.4 Stylesheets
6.5 Modelul document
7. Interogarea datei semistructurate
7.1 Limbajul Un-SQL
7.2 Limbajul XQuery
7.3 XSLT
Bibliografie
1. S. ABITEBOUL, R. HULL, V. VIANU: Foundations of Databases, Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
2. S. ABITEBOUL, P. BUNEMAN, D. SUCIU: Data on the Web, Morgan Kaufmann, San Fracisco, 2000.
3. E. BERTINO, L. MARTINO: Object-Oriented Database Systems, Concept and Arhitectures, Addison-Wesley, 1993.
4. D. N. CHORAFAS, H. STEINMANN: Object-Oriented Databases, PTR Prentice-Hall, 1993.
5. C. J. DATE: Baze de date, Editia a opta, Editura Plus, 2005.
6. C. FUNG, K. KARLAPALEM, Q. LI: Complex Object Retrieval via Structural Join Index Hierarchy Mechanisms: Evaluation and Selection Approaches$, Proceedings of the Ninth International Conference on Information Knowledge Management CIKM 2000.
7. R. RAMAKRISHNAN: Database Management Systems, WCB McGraw-Hill, Boston, 1998.
8. A. SILBERSCHATZ, H. KORTH, S. SUDARSHAN: Database System Concepts, McGraw-Hill, New York, 2006.
9. M. STONEBRAKER: Object-Relational DBMSs, Morgan Kaufmann Publishers, San Fransisco, 1996.
10. J. D. ULLMAN, J. WIDOM: A First Course in Database Systems, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 1997.

Evaluare
Laborator: Realizarea unei aplicatii de baze de date obiectual-relationala. Se va proiecta baza de date folosind obiecte complexe, implementarea in Oracle 8i, se va folosi XML din Oracle, iar partea de interfata intr-un mediu visual.
- 50% din nota finala nota de laborator
- 50% din nota finala 2 lucrari scrise in timpul anului
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline