Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licen■Ń

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MII0014 Roboţi inteligenţi
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
5
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
5
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. OLTEAN Mihai,  molteancs.ubbcluj.ro
Obiective
Furnizeaza o introducere in domeniul Robotilor Inteligenti.
Furnizeaza notiuni de baza si algoritmi pentru Inteligenta Artificiala.

Continutul
Cursuri

1. Administrativ.
2. Prezentarea robotilor aflati in dotarea facultatii
3. Introducere in robotica
4. Concurenta si Coordonare
5. Locomotie
6. Senzori
7. Path finding
8. Vision
9. Auto-replicare si auto-reparare
10. Swarm bots
11. Robotica evolutiva
12. Autonomie.
13. Prezentare proiecte
14. Prezentare proiecte


Laboratoare

1. Administrativ; stabilire echipe, obiective
2. Prezentarea robotilor; mici exemple
3. Conectarea prin bluetooth, wireless sau cablu la diverse tipuri de roboti
4. Simulare in Microsoft Robotic Studio
5. Folosirea senzorilor si a altor dispozitive de colectare a informatiei
6. Folosirea motoarelor si a celorlalte mijloace de locomotie si coordonare
7. – final: pregatirea proiectului.

Bibliografie
1. Microsoft Robotic Studio
2. Real Robots on the Web. NASA Space Telerobotics Program (1999-10-15). Retrieved on 2007-09-06.
3. Bodur, Mehmet (2006), Computational Principles of Robotics, Course Notes, Department of Computer Engineering, Eastern Mediterranean University, pp. 2, . Retrieved on 2007-09-09
4. Definition of a robot. Dansk Robot Forening. Retrieved on 2007-09-10.
5. Zunt, Dominik. Who did actually invent the word $robot$ and what does it mean?. The Karel ╚apek website. Retrieved on 2007-09-11.
6. Currie, Adam (1999). The History of Robotics. Retrieved on 2007-09-10.
7. The Basics of Automated Guided Vehicles. Savant Automation, AGV Systems. Retrieved on 2007-09-13.
8. [web|url=http://www.ccsrobotics.com/speciminder.htm]
9. [web|url=http://www.rmtrobotics.com/tire_agv.html]
10. [web|url=http://www.aethon.com]
11. [web|url=http://www.mobilerobots.com/AGV.html]
12. iRobot Corporation.
13. LEGO Corporation.
14. (Robert Fitch, Zack Butler and Daniela Rus) Reconfiguration Planning for Heterogeneous Self-Reconfiguring Robots
15. Swarm. iRobot Corporation. Retrieved on 2007-10-28.
16. Sandhana, Lakshmi (2002-09-05), A Theory of Evolution, for Robots, Wired Magazine, . Retrieved on 2007-10-28

Evaluare
In cadrul laboratorului studentii trebuie sa realizeze un proiect (la alegere) de complexitate medie care implica folosirea unuia dintre robotii existenti in dotare. Notarea se va face dupa urmatoarele criterii: - utilitate robot (50%), succes la public in cadrul prezentarii finale (30%), implicare pe parcursul semestrului in cadrul orelor de laborator, curs, forum discutii (20%).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline