Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MII0017 Optimizări în prelucrarea de imagini
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - în limba engleză
6
2+0+1
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. LUPSA Radu,  rlupsacs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoaşterea principalelor tehnici de reprezentare şi de prelucrare a imaginilor.
Continutul
1. Mărimile fizice reprezentate de imagini şi fenomenele legate de procesul de achiziţie.
2. Culorile: fundamente fizice şi sisteme de reprezentare (SPD, XYZ, Yxy, L*a*b*).
3. Reprezentarea imaginilor: pe pixeli, geometrice sau prin transformări (Fourier, wavelets). Probleme legate de imaginile cu domeniu discret (aliasing) sau cu valori discrete. Reprezentări multirezoluţie.
4. Operaţii liniare simple: translaţie, rotaţie, scalare; convoluţie: filtre trece-jos, trece-sus, trece-mijloc.
5. Operaţii neliniare: schimbări de contrast; operaţii morfologice: eroziune, dilatare, deschidere, închidere, filtru median, hit-or-miss, scheletizare.
6. Restaurarea imaginilor: modelarea degradărilor, filtru Wiener.
7. Analiza imaginilor: detectarea muchiilor şi trăsăturilor; segmentare.
8. Metode de compresie a imaginilor.
Bibliografie
1. Aurel Vlaicu, Prelucrarea digitală a imaginilor, Ed. Albastră, 1997
2. Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing, Addison-Wesley, 1992.
Evaluare
Studenţii vor elabora un proiect şi lucrări de laborator ajutătoare. Nota finală este: 25% activitatea la laborator, 75% proiectul (la susţinerea finală).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline