Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIC0011 Controlul traficului în Internet
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - în limba engleză
5
2+0+1
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. BUFNEA Darius Vasile,  bufnycs.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul Managementul Congestiei în Reţele de Calculatoare (Congestion Management in Computer Networks) doreşte iniţierea studenţilor în problematica congestiei ca fenomen ce degradează performanţele unei reţele de calculatoare în general, cu particularizare în cazul reţelei Internet. Studenţii, din perspectiva de viitori potenţiali ingineri de reţea sau de sistem trebuie să dobândeasca capacitatea de a identifica cauzele congestiei în momentele în care aceasta este detectată şi de a identifica cele mai bune măsuri pentru limitarea şi eliminarea acesteia. Ca viitori potenţiali dezvoltatori de software, studenţii trebuie să dobândească capacitatea de a proiecta protocoale de comunicare în Internet robuste, care să nu genereze congestie şi care să reacţioneze eficient în momentele în care sunt folosit pe perioade de timp sau pe tronsoane de reţea congestionate.
Continutul
- Congestia ca fenomen in Internet. Tipuri de congestie.
- Cauzele principale ale congestiei.
- Detectarea implicitia prin eliminarea pachetelor sau explicita a congestiei folosind pachete ECN.
- Tratarea congestiei la nivelul protocolului de transport. Tratrea congestiei in cadrul protocolului TCP. Algoritmul startului lent.
- Tratarea congestiei TCP in cadrul stivei TCP/IP a nucleului Linux.
- Tratarea congestiei la nivelul infrastructurii de transport. Algoritmi de management al cozilor de asteptare la nivelul routerelor. Algoritmul RED. Controlul congestiei per flux.
- Algoritmi de control ai congestiei binomiali. Controlul congestiei fluxurilor multimedia. Constrangeri ale controlului congestiei in cadrul fluxurilor multimedia.
- Managere de congestie. Controlul congestiei in cadrul unui manager de congestie.
- Notiunea de macroflow. Delimitarea si granularitatea unui macrolfow.
- Extinderea unui macroflow la nivelul sursei de date.
- Extinderea unui macroflow la nivelul receptorului de date.
Bibliografie
- Jacobson, V., Congestion Avoidance and Control, Proceedings of SIGCOMM 88, Stanford, CA, August 1988, ACM.
- Floyd, S., Jacobson, V., Random Early Detection Gateways for Congestion Avoidance, IEEE/ACM Transactions on Networking, 1(4), pp. 379-413, 1993.
- Floyd, S. and Fall, K., Promoting the Use of End-to-End Congestion Control in the Internet, IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 7, No. 4, pp. 458-472, 1999.
- Balakrishnan, H., Seshan, S. The Congestion Manager, IETF RFC 3124, June 2001.
- Sarolahti, P., Kuznetsov, A., Congestion Control in Linux TCP, Proceedings of USENIX 2002/Freenix Track, pp. 49-62. Monterey, CA, USA, June 2002.
- Bufnea, D. V., Campan, A., Darabant, A.S., Fine-Grained Macroflow Granularity in Congestion Control Management, in Studia Universitatis, Vol. L(1), pp. 79-88, 2005.
- Campan, A., Bufnea, D. V., Delimitation of Macroflows in Congestion Control Management Using Data Mining Techniques, 4th ROEDUNET International Conference, Education/Training and Information/Communication Technologies - ROEDUNET @05, Romania, pp. 225-234, 2005.
- Brown, M. A., Traffic Control using tcng and HTB, http://tldp.org/HOWTO/Traffic-Control-tcng-HTB-HOWTO/, April 2006.
- Bufnea, D., Controlul si optimizarea traficului in retele de calculatoare, PhD Thesis, 2007.
- Bufnea, D. V., A New Method for Macroflows Delimitation from a Receiver@s Perspective, in the International Journal of Computer, Communication & Control - proceedings of the IEEE 2nd International Conference on Computers, Communications & Control (ICCCC 2008), Felix Spa, Romania, Vol. III (2008), pp. 201-205.
Evaluare
Semestrul se incheie cu un examen scris notat cu nota E. Pe parcursul semestrului, studentii vor primi diferite teme de laborator, media notelor primite pe temele de laborator fiind L. Nota finala se calculeaza ca medie aritmetica intre nota pe activitatea de laborator si nota examenului scris: nota finala = 50%E + 50%L. Pentru promovarea cu success a cursului, atat nota examenului scris cat si nota pe activitatea de laborator trebuie sa fie cel putin 5.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline