Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică
5
1+0+1
complementara
obligatorie
Informatică
5
1+0+1
complementara
obligatorie
Matematică informatică
5
1+0+1
complementara
obligatorie
Matematici aplicate
5
1+0+1
complementara
obligatorie
Ingineria informatiei
5
1+0+1
complementara
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. BLAGA Paul Aurel,  pablagacs.ubbcluj.ro
Asist. Dr. ROTH Agoston Istvan,  agoston.rothmath.ubbcluj.ro
Obiective
La sfârşitul cursului, studentul va trebui să fie capabil să redacteze documente complexe, care să cuprindă: formule matematice, desene, diagrame, tabele, algoritmi, dar şi aparatul de referinţe corespunzător (indice, glosar, bibliografie).
Continutul
1. Notiuni de baza
2. Editarea textului
3. Editarea matematicii I.(abordare elementara)
4. Editarea matematicii II. (ecuatii in afara textului, aliniere, etichete, AMS-LaTeX)
5. Tabele in LaTeX (inclusiv utilizarea pachetelor specifice)
6. Grafica in LaTeX: pachetul graphicx
7. Diagrame comutative: pachetele amscd si XY-Pic
8. Elemente de programare in LaTeX
9. Indici si bibliografii: utilitarele Makeindex si BibTeX
10. LaTeX si pdf: pachetul hyperref
11. Crearea de slide-uri cu LaTeX: pachetul beamer
Bibliografie
1. Paul A. Blaga, Horia F. Pop - Introducere în LaTeX2e, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000
2. George Gratzer - More Math into LaTeX, Springer, 2007
3. Leslie Lamport - LaTeX (ediţia a doua), Addison-Wesley, 1995


Evaluare
Laboratoare si teme (nu exista examen final)
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline