Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0008 Proiect colectiv
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică
4
0+0+2
specialitate
obligatorie
Matematică informatică
6
0+0+2
specialitate
obligatorie
Ingineria informatiei
4
0+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PÂRV Bazil,  bparvcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. LAZAR Ioan,  ilazarcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. OLAH-GAL Robert,  robert.olah-galcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SIMON Karoly,  ksimoncs.ubbcluj.ro
Obiective
- fixarea deprinderilor necesare pentru lucrul in echipa.
- fixarea deprinderilor necesare pentru planificarea si conducerea unui proiect software.
- invatarea si aplicarea elementelor de baza ale dezvoltarii agile dirijata de modele
- invatarea si aplicarea pasilor dezvoltarii dirijate de testare pe tot parcursul dezvoltarii sistemelor software.
Continutul
1. Dezvoltare agila dirijata de modele (AMDD)
* Activitati si pasi AMDD
* Iteratii si obiective de atins

2. Procesul unificat OpenUP
* Livrabile: viziunea proiectului, planul proiectului
* Roluri: client, sef proiect, dezvoltator, sef echipa

3. Sisteme ce ofera controlul versiunilor fisierelor
* Configurarea proiectului
* SVN

4. Sisteme pentru gestiunea defectelor si a sarcinilor
* Urmarirea defectelor
* Gestiunea sarcinilor
* Bugzilla

3. Modelarea cerintelor
* Lista de functionalitati
* Lista de cerinte
* Model de cazuri de utilizare
* Detalierea scenariilor de utilizare

4. Modelul initial al domeniului
* Modelul conceptual

5. Modelarea arhitecturii
* Arhitectura stratificata
* Interactiunea cu utilizatorul: ecrane si control
* Servicii: tranzactii si concurenta
* Domeniu: entitati, obiecte valorice, validarea obiectelor si depozite de
obiecte
* Infrastructura: obiecte de acces la date, apelul metodelor la distanta

6. Planificarea proiectului
* Planificarea cerintelor pe iteratii
* Construirea unui plan de proiect

7. Modelarea unei iteratii de dezvoltare
* Rafineaza modelul doeniului (entitati si obiecte valorice)
* Determina comportamentul sistemului (diagrame de secventa, operatii
sistem, contractul operatiilor)
* Modeleza obiectele de control si serviciile
* Construieste lista de sarcini pentru iteratia curenta

8. Dezvoltare dirijata de teste
* $Adauga teste inainte de a scrie codul functional$
* Testarea unitatilor de program: entitati, obiecte valorice, depozite de
obiecte, servicii, si control
* Teste de integrare pentru servicii si control

9. Criterii de evaluare in urmatoarele faze importante ale proiectului
* Evaluarea obiectivelor stabilite (scop proiect, estimari si planificari,
prioritati, riscuri)
* Evaluarea arhitecturii (este stabila?, riscurile majore testate,
clientii de acord)
* Evaluarea operationala (toate operatiile implementate?, testarea
functionala, manual de utilizare)
* Evaluarea inainte de livrare (satisfactia clientului, acceptarea
produsului)
Bibliografie
1. Bugzilla, http://www.bugzilla.org/
2. OpenUP, http://epf.eclipse.org/wikis/openup/
3. Scott W. Ambler. Agile Model Driven Development (AMDD): The Key to Scaling Agile Software Development. http://www.agilemodeling.com/essays/amdd.htm
4. Subversion, http://subversion.tigris.org/
Evaluare
Evaluarea va consta din urmărirea şi notarea activităţilor săptămânale, cu predarea la timp a fiecărui componente şi elaborarea documentaţiei. In ultima saptamana se va realiza o prezentare publica a aplicatiei realizate.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline