Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIC0005 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu maghiară
Informatică - linia de studiu maghiară, Miercurea Ciuc
6
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
6
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. ROBU Judit,  robucs.ubbcluj.ro
Obiective
Să familiarizeze studenţii cu unele probleme care apar în activitatea unui inginer de sistem, să clarifice noţiuni practice care nu au fost incluse în cursurile de bază.
Continutul
- alegerea configuraţiei calculatoarelor (compararea diferitelor microprocesoare, arhitectura RISC, tipuri de memorii, hard-discuri, avantaje Raid, etc.)
- sisteme de fişiere (DOS, NTFS, ext2, ext3, jurnalizare)
- protocoale
- reţele (samba, proxy, firewall, etc.)
- pagini web (Java Script, php, servlet, applet, securitate, estetică)
Bibliografie
1. Charlie Russel, Sharon Crawford, Jason Gerend, Microsoft® Windows Server™ 2003 Administrator@s Companion, Microsoft Press, 2004
2. Ohlund J. (2003) Network Programming for Microsoft Windows (2nd Ed.) Microsoft Press
3. ***, Linux installation, http://www.linux.org/docs/beginner/install.html

4. Boiko B. (2004) Content Management Bible (2nd Ed.) Wiley
5. Bovet D., Cesati M. (2008) Understanding the Linux Kernel (3rd Ed.). O@Reilly Media
6. Hashem M. (2004) Protocols for Secure Electronic Commerce. CRC Press
7. Kozierok C. (2005) The TCP/IP Guide: A Comprehensive, Illustrated Internet Protocols Reference. No Starch Press
8. Rajasekaran S., Reif J. (2007) Handbook of Parallel Computing: Models, Algorithms and Applications. Chapman & Hall/CRC
9. Seth S., Venkateselu M. A. (2008) TCP/IP Architecture, Design and Implementation in Linux. Wiley-IEEE Computer Society
10. Smith B., Komar B. (2005) Microsoft Windows Security Resource Kit (2nd Ed.) Microsoft Press
Evaluare
Se notează elaborarea şi prezentarea unor referate legate de tematică.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline