Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0013 Analiza şi gestiunea sistemelor informatice complexe
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
6
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
6
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea,  tzutzucs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Cunoasterea elementelor conceptuale si notationale necesare analizei si proiectarii orientate-obiect a aplicatiilor
2. Cunoasterea unui proces (metode) de realizare a unui sistem informatic
3. Cunoasterea in detaliu a unui intrument CASE particular (Rational Rose)
4. Cunoasterea responsabilitatilor unui sef de proiect
Continutul
1. Fazele si componentele dezvoltarii sistemelor informatice. Descrierea conceptiei, elaborarii, constructiei si implementarii unui sistem informatic. Specificarea aplicatiilor. Analiza si proiectarea aplicatiilor. Implementarea aplicatiilor. Testarea aplicatiilor.
2. Limbajul UML. Rolul intrumentelor CASE in constructia aplicatiilor. Generarea codului sursa si reverse-engineering.
3. Modelarea statica a sistemelor informatice. Diagrame de clase. Diagrame de cazuri de utilizare. Diagrame de obiecte.
4. Modelarea dinamica a sistemelor informatice. Diagrame de interactiune. Diagrame de activitati. Diagrame de colaborare. Diagrame de stari.
5. Modelarea arhitecturala a sistemelor informatice. Diagrame de componente. Diagrame de exploatare.
6. Proiecte informatice.
7. Planificarea si coordonarea proiectelor informatice
8. Formarea si conducerea echipei
Bibliografie
BOOCH, GREEDY: Object-Oriented Analysis and Design with Applications (second edition), Addison-Wesley, Menlo Park CA, 1993
COOK, STEVE - DANIELS, JACK: Designing Object Systems: Object-Oriented Modeling with Syntropy, Prentice Hall International, Hemel Hempstead, UK, 1994
JACOBSON, IVAR - ERICSSON, M. - JACOBSON, A.: The Object Advantage: Business Process Engineering with Object Technology, Addison-Wesley, 1995
MORRIS, P. W. G.: The Management of Projects, Thomas Telford Services Ltd, London, 1994
OBJECT MANAGEMENT GROUP: OMG Unified Modeling Language Specification, [http://www.rational.com/]
PRESSMAN, R. S.: Making Software Engineering Happen, Prentice Hall, London, 1988
QUATRANI, TERRY: Visual Modeling with Rational Rose and UML, ed. Addison-Wesley, 1998
REED, PAUL R. JR.: Developing applications with Visual Basic and UML, ed. Addison-Wesley, 1999
RUMBAUGH, JAMES: Object-Oriented Modeling and Design, ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991
WEISS, J. W. - WYSOCKI, R.: 5-Phase Project Management: A Practical Planning and Implementation Guide, Addison-Wesley, Reading, Mass, 1994
Evaluare
Evaluarea unui document complet de planificare, analiza si proiectarea a dezvoltarii unui sistem informatic concret.
Activitatea in cadrul laboratorului (efectuarea si prezentarea fazelor intermediare ale ciclului de viata al unui sistem informatic) se apreciaza cu 25% din nota finala. Documentatia aferenta proiectului va constitui 75% din nota finala, fiind evaluata in contextul metodelor si metodologiilor de analiza si proiectare prezentate la curs.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline