Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0021 Generarea automată a programelor din algoritmi
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
6
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
6
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. CIOBAN Vasile,  vciobancs.ubbcluj.ro
Obiective
Automatizarea translatarii unui algoritm dintr-o forma de reprezentare de tip pseudocod intr-un limbaj de programare.
Invatarea unor scheme de prefixate de translatare automata.
Translatarea cu ajutorul operatorului uman.

Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline