Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIC0007 Protocoale specializate în reţele de calculatoare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - în limba engleză
5
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
7
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. DARABANT Sergiu,  dadics.ubbcluj.ro
Obiective
Obiecivul principal al acestui curs este acela de a oferi o abordare practica a notiunilor legate de protocoale de comunicare studiate in cadrul cursului de Retele de Calculatoare. In acelasi timp se realizeaza o aprofundare atat teoretica cat si aplicata a unor subiecte avansate din domeniu. Cursul abordeaza probleme practice din lumea retelelor de calculatoare precum: firewall-uri, protocoale de tunelare si VPN (IP-IP, PPTP, L2TP, OpenVPN), IPsec, IPv6, tehnici de management si control al latimii de banda si QoS, protocoale pentru retele P2P (e-mule, Bittorrent), etc. Studentii vor putea nu doar sa se familiarizez cu asectele teoretice ale tehnologiilor implicate ci si sa le aplice practic pe retele reale sau simulate.
Continutul
1) Securitate la nivle IP: firewall-uri Linux, Windows, arhitectura, iptables
2) Configurarea unui firewall Linux.
3) Arhitectura Firewall Windows Vista.
4) Servere proxy si protocoale ajutatoare: squid, Microsoft ISA, SOCKS
5) Retele Virtual Private VPN: Arhitecturi si tehnologii.
6) Tunele IP-IP. Configurarea tunelelor IP-IP.
7) Tunele PPTP/GRE. Configurare tunele PPTP Linux-Linux, Linux-Windows. Servere PPTP Windows si Linux
8) Tunelare L2TP.
9) Tunele OpenVPN. Implemenatarea tunelurilor OpenVPN rutate sau bridge.
10) Protocolul IPSsec.
11) IPSec in mod transport . IPSec in mod Tunel. Aplicatoo la retele Linux-Windows.
12) QoS si controlul de trafic banda. Servicii diferentiate. Tehnici de gestiune a cozilor de asteptare: FIFO, PRIO, TBF, SFQ, GRED, HTB, DSMARK, etc
13) Control trafic Ingress si Egress.
14) Tehnologii VOIP. Compresia si transmiterea semnalelor audio si video. Protocolul SIP, H323. Software VOIP: clienti software de telefonie IP. Centrala digitala gratuita: Asterisk.
15) Tehnologii de tip $hole punching$ pentru comunicare P2P in retele cu parteneri protejati de firewall-uri si NAT.
16) Hamachi, Skype - aplicatii ale tehnicilor $hole punching$.
17) Retele cu noduri nomade, tehnici de rutare avansata.
18) Protocoale P2P: bittorent, emule.
19) Simulatorul NS2.
20) Implementarea tehnicilor Wake on Lan - pornirea calculatoarelor la distanta folosind interefete lor de retea.
21) Suiata de protocoale IPv6. Adresare, configurare automata. Arhitectura, IPv6 peste IPv4.
Bibliografie
1) W. Richard Stevens TCP/IP Illustrated, Vol I: The Protocols, Addison Wesley, ISBN 0-201-63346-0
2) Gary R. Wright and W. Richard Stevens TCP/IP Illustrated, Vol II: The Implementation Addison Wesley, ISBN 0-201-63354-X
3) James F. Kurose and Keith W. Ross Computer Networking, A top-down approach featuring the Internet. Addison Wesley, 2001.
4) Douglas E. Comer and David L. Stevens Internetworking with TCP/IP, Vol II: Design, Implementation, and Internals. Prentice Hall.
5) William Stallings Computer Networking with Internet Protocols and Technology Prentice Hall 2004.
6) Forouzan, B.A. TCP/IP Protocol Suite second ed (2003) Mc Graw-Hill
7) Hassan, M. and Jain, R. High Performance TCP/IP Networking Concepts, Issues, and Solutions. Pearson Prentice Hall 2004.
Evaluare
Activitatea de laborator a studentilor va fi evaluata pe intreaga durata a semestrului prin contributia adusa la lucrarile practice si printr-un proiect de semestru/prezentare. La sfarsitul semestrului fiecare student va participa la o examinare orala. Nota finala se calculeaza prin media ponderata a notelor obtinute la laborator si exminarea finala. Nota minima de trecere necesare la fiecare dintre aceste activitati este 5.

Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline