Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MII0011 Prelucrarea imaginilor
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
6
2+0+1
specialitate
optionala
Ingineria informatiei
8
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile,  percs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea problemelor ce apar la prelucrarea imaginilor si cum sunt rezolvate acestea in diferite sisteme existente.
Continutul
Cursul de Prelucrare a imaginilor contine:
- Reprezentartea imaginilor digitale (prin functii si cuvinte picturale, arbori quad si binari),
- Imbunatatirea imaginilor (operatiuni punctuale si spatiale),
- Transformari ale imaginilor (determinarea conturului, scheletizare, subtiere, transformari morfologice).
- Concatenarea Imaginilor, Prelucrarea imaginilor Stereo
- Compresia imaginilor (binare şi cu nivele de gri).
- Spaţii de culoare – Conversii (RGB – CIE-Lab, Luv, …) – Compunerea Imaginilor,
Bibliografie
1. BALTAC, V., colectiv, Calculatoarele electronice, grafica interactiva si prelucrarea imaginilor. Editura Tehnica, Bucuresti, 1985.
2. FOLEY, J.D., VAN DAM, A., Fundamentals of Interactive Computer Graphics. Addison-Wesley Publishing Comp., 1984.
3. JAIN A.K., Fundamentals of Digital Image Processing, Prentince-Hall, London, 1989.
4. NEDEVSKI, Prelucrarea Imaginilor si Recunoasterea Formelor, Editura Albastra, Cluj-napoca, 1998.
5. PAVLIDIS, T., Algorithms for Graphics and Image Processing. Springer-Verlag, 1982.
6. PETCU, D., CUCU, L., Principii ale graficii pe calculator. Editura Excelsior, Timisoara 1995.
7. ROMAN, D., LUSTIG, A., STANESCU, C., Algoritmi de automatizare a proiectarii. Editura Militara, Bucuresti, 1988.
8. VLAICU A., Prelucrarea digitala a imaginilor, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 1997.
Evaluare
Nota finala va reflecta activitatea din timpul laboratorului si rezultatul de la examen.
Pagina Web : http://www.cs.ubbcluj.ro/~per/Prel_Img.html
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline