Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMF0001 Fizica
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Ingineria informatiei
1
2+1+1
fundamentala
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. LIBAL Andras,  alibalcs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline