Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licenþã

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIF0003 Limbaje formale şi tehnici de compilare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică
5
2+1+2
specialitate
obligatorie
Matematică informatică
3
2+1+1
specialitate
obligatorie
Ingineria informatiei
5
2+1+1
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. MOTOGNA Simona Claudia,  motognacs.ubbcluj.ro
Prof. Dr. KASA Zoltan,  kasacs.ubbcluj.ro
Lect. EGRI Edith,  egrieditcs.ubbcluj.ro
Obiective
Gramatici si limbaje; clasificarea lui Chomsky; gramatici regulare, automate finite si echivalenta lor; gramatici independente de context, automate push-down si echivalenta lor.
Notiuni de costructia compilatoarelor: fazele compilarii, analiza lexicala, analiza sintactica, analiza semantica.
Continutul
I. Gramatici, limbaje, automate

Gramatici regulare si automate finite
Gramatici independente de context si automate pushdown
Automate Turing
Gramatici speciale - gramatici LR(k), LL(k), gramatici de precedenta

II. Compilatoare

Prezentarea generala a problemelor proiectarii si implementarii limbajelor
de programare
Analiza lexicala
Analiza sintactica - metode ascendente, metode descendente


Bibliografie
1. A.V. AHO, D.J. ULLMAN - Principles of computer design, Addison-Wesley, 1978.
2. A.V. AHO, D.J. ULLMAN - The theory of parsing, translation and compiling, Prentice-Hall, Engl. Cliffs., N.J., 1972, 1973.
3. D. GRIES - Compiler construction for digital computers,, John Wiley, New York, 1971.
4. SIPSER, M., Introduction to the theory of computation, PWS Pulb. Co., 1997.
5. G. MOLDOVAN, V. CIOBAN, M. LUPEA - Limbaje formale si automate. Culegere de probleme, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 1996.,l http://math.ubbcluj.ro/~infodist/alf/INDEX.HTM
6. CSÖRNYEI ZOLTÁN, Bevezetés a fordítóprogramok elméletébe, I, II., ELTE, Budapest, 1996
7. L.D. SERBANATI - Limbaje de programare si compilatoare, Ed. Academiei RSR, 1987.
8. CSÖRNYEI ZOLTÁN, Fordítási algoritmusok, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 2000.
9. DEMETROVICS JÁNOS-DENEV, J.-PAVLOV, R., A számítástudomány matematikai alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
Evaluare
Nota finala obtinuta la aceasta disciplina va reflecta atat activitatea la seminar si la laborator cat si cunsotiintele acumulate de studenti.
Nota finala se calculeaza astfel:
25% nota_laborator + 75% nota_examen (incluzand si activitatea la seminar).

Pentru anul academic 2009-2010, detalii la:
http://www.cs.ubbcluj.ro/~motogna/FLandCD.htm
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline