Kategória archívum: Felvételi hírek – alapképzés

Az alapképzési felvételi végleges eredményei, 2019. júliusi vizsgaidőszak

Mivel a 2019. júliusi alapképzési felvételi során valamennyi tandíjmentes hely betelt, a felvételi bizottság határozata értelmében 2019 szeptemberében nem lesz őszi felvételi. Tagozat Tandíjmentes szakok Tandíjas szakok Román nyelvű képzés Matematika Matematika Informatika Informatika Informatikai matematika Informatikai matematika Magyar nyelvű képzés Matematika Matematika Informatika Informatika Informatikai matematika Informatikai matematika Angol nyelvű képzés Informatika Informatika Informatikai

Az alapképzési felvételi vizsga 2019. július 27-én közzétett eredményei – a második visszaigazolás után

A 2019. július 27-én tandíjas helyre bejutott jelentkezőknek ki kell fizetniük a tandíjat 2019. július 29-én, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között, a Matematika és Informatika Kar titkárságán (M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1., I. emelet, 143-as ajtó). Aki nem fizeti be a kar által meghatározott tandíjat, kiesik a jelentkezők listájáról. Mivel a magyar tannyelvű matematika

Az alapképzési felvételi vizsga 2019. július 26-án közzétett eredményei – az első visszaigazolás után

Aki nem fizette be a tandíj első részletét a tandíjas helyre 2019. július 26-án bejutott jelentkezők közül, megteheti ezt 2019. július 27-én, 9:00 és 14:00 óra között a Matematika és Informatika Kar dékáni hivatalában (M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1., I. emelet, 145-ös ajtó). Aki nem fizeti be a kar által meghatározott tandíjat, kiesik a jelentkezők listájáról. Az

Az alapképzési felvételi vizsga 2019. július 24-én közzétett eredményei

A megszerzett (tandíjmentes vagy tandíjas) hely elfogadásának visszaigazolása 2019. július 25-én és 26-án, csütörtökön és pénteken 9:00 és 16:00 óra között lehetséges a Babeş–Bolyai Tudományegyetem főépületének Nicolae Iorga előadótermében. A helyek visszaigazolásával kapcsolatos tudnivalók a Felvételi szabályzat 1-es számú Mellékletében olvashatóak. Az első visszaigazolási fordulót követően az egyes szakok minimális bejutási átlaga csökkenhet. Figyelembe véve

A 2019. júliusi írásbeli felvételi vizsga eredményei

Az írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatos fellebbezéseket személyesen vagy közjegyzői meghatalmazással lehet benyújtani a Felvételi Bizottsághoz 2019. július 24-én, 9:00-től 14:00 óráig, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem főépületében (M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1., 145-ös terem, dékáni hivatal), egy űrlap kitöltésével. Nem fogadjuk el az e-mailben elküldött fellebbezéseket. Fellebbezést csak a B vizsgatétel esetében lehet benyújtani. Az írásbelire kapott

Statisztika – a 2019. júliusi alapképzési felvételire beiratkozott jelentkezők

Sz. Szak 2019.07.16. 2019.07.17. 2019.07.18. 2019.07.19. Összesen 1 Matematika (román, tandíjmentes) 12 19 10 9 50 2 Matematika (román, tandíjas) 1 1 4 2 8 3 Matematika (magyar, tandíjmentes) 2 11 4 – 17 4 Matematika (magyar, tandíjas) – – – – – 5 Informatikai-matematika (román, tandíjmentes) 16 33 26 7 82 6 Informatikai-matematika (román,

Az írásbeli felvételi vizsga résztvevőinek tantermekbe való beosztása, alapképzés, 2019. júliusi vizsgaidőszak

A felvételi vizsgára beiratkozott jelentkezők listája a versenyadatokkal (a beiratkozási időszak végén) Kérjük a jelentkezőket, hogy ellenőrizzék az adatok helyességét, és az esetleges hibákat jelezzék az admitere@cs.ubbcluj.ro e-mail címen. A matematika/ informatika írásbeli felvételi vizsga résztvevőinek tantermekbe való beosztása Kérjük a jelentkezőket, hogy azonosítsák be a felvételi vizsga helyszínéül számukra kijelölt tantermeket (a lista végén

A Matematika és Informatika Kar ROSE projektje: A sikerhez vezető biztos út!

A Matematika és Informatika Kar ROSE projektje: A sikerhez vezető biztos út!
A Matematika és Informatika Kar diákja lettél? Akkor kapcsolódj be a ROSE projektbe! Amit kínálunk: Szakmai készségek fejlesztése: Fizetéses helyre jutottál be és szeretnél átkerülni ingyenesre? Vagy az ösztöndíjra pályázol? Minden tantárgyból segítünk egyéni és csoportos konzultációk keretében. Ezen kívül felvehetsz fakultatív tárgyakat: a programozás alapjai alapvető matematika Személyes készségek fejlesztése: időgazdálkodást, egyéni és csoportos

Pszichopedagógiai képzési program (pedagógiai modul) a tanári pályára készülőknek, I-es szint

Pszichopedagógiai képzési program (pedagógiai modul) a tanári pályára készülőknek, I-es szint
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (DPPD – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) az egyedüli akadémiai szervezet, amely rendelkezik azzal a jogkörrel, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók vagy az egyetemet végzettek pszichopedagógiai, didaktikai és gyakorlati felkészítését és továbbképzését biztosítsa a román, magyar és német tagozaton egyaránt.

Székelyföldi egyetemnépszerűsítő karaván

Székelyföldi egyetemnépszerűsítő karaván
2019. április 1. és 2. között székelyföldi szaknépszerűsítő körúton jártak diákjaink, amelynek során felkeresték a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumot, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumot, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumot, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumot és a Mikes Kelemen Elméleti Líceumot, valamint a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpontot, ahol az érdeklődő XI. és XII. osztályos diákoknak felvételi