Az egyetemi záróvizsgára és a magiszteri vizsgára vonatkozó tudnivalók

Google+TwitterFacebook

Fontos hirdetés: A Matematika és Informatika Kar Kari Tanácsa megszavazta, hogy a 2014-es évfolyammal kezdődően, a matematika és informatika szakterületen végzett tanulmányokat (alapképzés és magiszteri képzés) lezáró két vizsgaidőszak megszervezésére minden tanév június/júliusában és szeptemberében kerül sor. A határozat értelmében 2015-től már nem szervezünk záróvizsgát vagy magiszteri vizsgát februárban.

A záróvizsga/ magiszteri vizsga ütemezése, 2017. júliusi vizsgaidőszak

Tanulmányzáró vizsgák ütemezése – 2017. júliusi vizsgaidőszak

Beiratkozás: 2017. június 27–29.
Írásbeli vizsga: 2017. július 3.
Magiszteri dolgozat bemutatása és megvédése: 2017. július 5.
Szakdolgozat bemutatása és megvédése: 2017. július 6–7.

A témavezetők az erre kijelölt kollégáknak továbbítják a Szakdolgozat elkészítése, illetve a Magiszteri dolgozat elkészítése tantárgyakra adott jegyeket, hogy beírhassák a katalógusba.
Határidő: 2017. június 17.

A témavezetők a szakdolgozatokat, valamint a magiszteri dolgozatokat átadják az intézetek titkárainak vagy technikusainak, a további mellékletekkel együtt, majd a dolgozatok adatait bevezetik a kari honlapról elérhető adatbázisba (2017. júliusi vizsgaidőszak).
Határidő: 2017. június 26., 10:00 óra

Tanulmányzáró vizsgák ütemezése – 2017. szeptemberi vizsgaidőszak

Beiratkozás: 2017. szeptember 4.
Írásbeli vizsga: 2017. szeptember 5.
Magiszteri dolgozat bemutatása és megvédése: 2017. szeptember 6.
Szakdolgozat bemutatása és megvédése: 2017. szeptember 7.

A témavezetők a szakdolgozatokat, valamint a magiszteri dolgozatokat átadják az intézetek titkárainak vagy technikusainak, a további mellékletekkel együtt, majd a dolgozatok adatait bevezetik a kari honlapról elérhető adatbázisba (2017. szeptemberi  vizsgaidőszak).
Határidő: 2017. szeptember 1., 14:00 óra

Szükséges okiratok

A záróvizsgára való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • beiratkozási típuskérvény (a titkárságon lehet átvenni);
 • a születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) közjegyző által hitelesített fénymásolata vagy egyszerű fénymásolata, (amelyre beiratkozáskor a titkárságon rákerül az „eredetivel megegyező” bélyegzőszöveg);
 • két darab, személyazonossági igazolványba való fénykép;
 • egy nemzetközileg használt idegen nyelv ismeretét igazoló nyelvvizsga-oklevél (aki idegen nyelven végezte tanulmányait, a záróvizsgára történő beiratkozáskor nem kell nyelvvizsga-oklevelet felmutatnia);
 • az érettségi oklevél és a középiskolai törzskönyvi kivonat közjegyző által hitelesített fénymásolata vagy egyszerű fénymásolata, (amelyre beiratkozáskor a titkárságon rákerül az „eredetivel megegyező” bélyegzőszöveg);
 • az oklevélmelléklet vagy a törzskönyvi kivonat (a más felsőoktatási intézményekből érkező hallgatók esetében) közjegyző által hitelesített fénymásolata vagy egyszerű fénymásolata, (amelyre beiratkozáskor a titkárságon rákerül az „eredetivel megegyező” bélyegzőszöveg).

A magiszteri vizsgára való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • beiratkozási típuskérvény (a titkárságon lehet átvenni);
 • a születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) közjegyző által hitelesített fénymásolata vagy egyszerű fénymásolata, (amelyre beiratkozáskor a titkárságon rákerül az „eredetivel megegyező” bélyegzőszöveg);
 • két darab, személyazonossági igazolványba való fénykép;
 • az érettségi oklevél és a középiskolai törzskönyvi kivonat közjegyző által hitelesített fénymásolata vagy egyszerű fénymásolata, (amelyre beiratkozáskor a titkárságon rákerül az „eredetivel megegyező” bélyegzőszöveg);
 • az oklevélmelléklet vagy a törzskönyvi kivonat (a más felsőoktatási intézményekből érkező hallgatók esetében) közjegyző által hitelesített fénymásolata vagy egyszerű fénymásolata, (amelyre beiratkozáskor a titkárságon rákerül az „eredetivel megegyező” bélyegzőszöveg).

A szakdolgozat és magiszteri dolgozat elkészítésének ütemezésére vonatkozó Határozat a 2015-ben végzett évfolyamokkal kezdődően

Szakdolgozat minta a hallgatók részére (magyar tagozat)

Bizottságok

Google+TwitterFacebook