Elmaradt vizsgák díjának befizetése – 2019–2020-as egyetemi tanév, I. félév

A 2019–2020-as egyetemi tanév I. félévére maradt vizsgák díját 2020. január 6. és 2020. január 15. között lehet befizetni a kari titkárság 143-as irodájában, munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között.

A megadott időtartamon kívül online is lehet fizetni az Academic Info alkalmazás segítségével.

Kérjük azokat a hallgatókat, akiknek az elmaradt tantárgyból kollokviumuk van, hogy a vizsgadíjat fizessék be a kollokviumra való megjelenés előtt.

Kérjük a hallgatókat, hogy a kitűzött határidőt tartsák be, ugyanis a pótvizsganaplók kinyomtatása csak a vizsgadíjak befizetését követően lehetséges.

A tanulmányi szerződés értelmében a tandíj befizetésének és/vagy a késedelmes fizetésért felszámolt összeg befizetésének elmulasztása esetén a hallgató nem vehet részt a vizsgán, és mindez maga után vonja a távolmaradás következményeit.