Az alapképzési felvételi vizsga 2018. július 23-án közzétett eredményei, a II. visszaigazolás után

A 2018. július 23-án tandíjas helyre bejutott jelentkezők közül, aki még nem fizette be a tandíj első részletét, ezt megteheti 2018. július 24-én, kedden 9:00 és 11:00 óra között, a Matematika és Informatika Kar dékáni hivatalában (M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1., I. emelet, 145-ös ajtó). Aki nem fizeti be a kar által meghatározott tandíjrészletet, kiesik a jelentkezők listájáról.

Mivel az alábbi szakokon betöltetlenül maradtak még helyek,

  • Matematika (román, tandíjmentes)
  • Matematika (román, tandíjas)
  • Informatikai-matematika (román, tandíjas)
  • Matematika (magyar, tandíjmentes)
  • Matematika (magyar, tandíjas)
  • Informatikai-matematika (magyar, tandíjmentes)
  • Informatikai-matematika (magyar, tandíjas)
  • Informatika (német, tandíjas)
  • Informatikai-matematika (angol, tandíjas),

amelyekhez még hozzá lehet adni a 2018. július 23-án bejutott jelentkezők által vissza nem igazolt tandíjas helyeket, a felvételire beiratkozott jelentkezők, akiknek versenyátlaga legalább 5-ös, és felvételi dossziéjuk a Felvételi Bizottságnál van, 2018. július 24-én, kedden 9:00 és 12:00 óra között a felsorolt szakok helyeinek elfoglalása érdekében egy kérvényt nyújthatnak be a Felvételi Bizottságnak. Az eredmények kifüggesztése aznap történik.

Tagozat  Tandíjmentes szakok Tandíjas szakok
Román nyelvű képzés Matematika Matematika
Informatika Informatika
Informatikai-matematika Informatikai-matematika
Magyar nyelvű képzés Matematika Matematika
Informatika Informatika
Informatikai-matematika Informatikai-matematika
Angol nyelvű képzés Informatika Informatika
Informatikai-matematika Informatikai-matematika
Német nyelvű képzés Informatika Informatika

Vidéki környezetben végzett, bejutott jelentkezők
Kiesett jelentkezők
A bejutott jelentkezők megoszlására vonatkozó statisztikák
Tandíjas helyre bejutott jelentkezők, tandíj befizetése nélkül