A tandíj befizetésének ütemezése a 2016–2017-es egyetemi tanévben, és pontosítások a tandíj csökkentésére vonatkozó kérvények benyújtásáról

TwitterFacebook

A Matematika és Informatika Karon a 2016–2017-es egyetemi tanévre szóló tandíjakat egy összegben vagy négy egyenlő részletben lehet befizetni. A részletfizetés az alábbi beosztás szerint történik:

  • I. részlet: az I. évre sikeresen bejutott jelentkezők a hely visszaigazolásakor, a további évfolyamok hallgatói pedig 2016. október 15-ig;
  • II. részlet: 2016. december 5.;
  • III. részlet: 2016. március 15.;
  • IV. részlet: 2016. május 15.

A 2016–2017-es egyetemi tanévre meghatározott tandíjak:

  1. Matematika szak (magyar és román nyelvű képzés): 2.500 lej (I. részlet: 625 lej);
  2. Informatikai matematika szak (magyar és román nyelvű képzés): 3.000 lej (I. részlet: 750 lej);
  3. Informatika szak (magyar, román, angol és német nyelvű képzés): 3.600 lej (I. részlet: 900 lej).

A tandíjak új összege az I. éves hallgatók esetében érvényes (alapképzés és magiszteri képzés), valamint mindazok esetében is, akik a 2016–2017-es egyetemi tanévben a megszakítást követően újrakezdik egyetemi tanulmányaikat vagy újrairatkoznak. Ugyanez a tandíj fizetendő mindazon hallgatók esetében is, akik a Matematika és Informatika Karon belül átiratkoznak más szakra, valamint azok esetében is, akik az egyetemi konzorciumban részt vevő egyetemek szakjairól érkeznek.

10%-os tandíjcsökkentésben részesülnek azok az I. éves hallgatók, akik a helyük visszaigazolásáig befizetik a teljes tandíjat. Ez a kedvezmény a további évfolyamok hallgatói számára is érvényes amennyiben 2016. október 15-ig befizetik a teljes tandíjat a nappali tagozatos szakokon.

A fizetési esedékességi határidőt követő minden naptári napra 0,04%-os késedelmi díj kerül felszámolásra.

A Kari Tanács határozata alapján azok a BBTE-s hallgatók/ végzett hallgatók is tandíjkedvezményben részesülhetnek, akik párhuzamosan egy második képzési programban is részt vesznek. Egy hallgató csak egyetlen képzési program keretében részesülhet tandíjkedvezményben, és ez a kedvezmény adott esetben az utolsó és/ vagy utolsó előtti részlet csökkentésének minden esetében érvényes.

Ha egy hallgató a BBTE keretében egy másik képzési programban is részt vesz, az erről szóló igazoló dokumentumot 2016. december 5. és 15. között nyújthatja be a tandíjcsökkentést igénylő kérvénnyel egy időben. A dokumentációnak tartalmaznia kell a hallgató saját felelősségű nyilatkozatát, amelyben igazolja, hogy nem részesült egyidejűleg hasonló tandíjcsökkentésben a BBTE keretében zajló másik képzési programban.

Az egyéb képzési programban részt vevő hallgatók státuszának igazolásáról szóló dokumentum kiállítási időpontja 2016. december 5–15., és ebből egyértelműen ki kell derüljön, hogy a hallgatónak semmiféle tartozása nincs a BBTE felé.

TwitterFacebook