Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2005/2006

Specializarea Informatică

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME001 Ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice (1)
2+2+0
E
6 cr.
MI003 Arhitectura calculatoarelor
2+1+2
E
8 cr.
MI015 Algoritmica grafelor
2+1+1
E
7 cr.
MI043 Limbaje formale
2+1+1
E
7 cr.
MI081 Proiect individual
0+0+1
P
2 cr.
TOTAL
8+5+5=18
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL013 Limba engleză (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK023 Educaţie fizică (3)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
XL007 A doua limbă străină (3)
0+2+0
C
2.5 cr.
Y004 Introducere in pedagogie. Teoria si metodologia curiculumului
2+1+0
C
4 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC003 Probabilităţi
2+2+0
E
6 cr.
MI004 Sisteme de operare (1)
2+0+2
E
6 cr.
MI036 Metode evoluate de programare
2+1+2
E
8 cr.
MI035 Programare logica şi funcţionala
2+0+1
E
5 cr.
MS051 Curs opţional 1
2+1+0
E
5 cr.
TOTAL
10+4+5=19
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL014 Limba engleză (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
XK024 Educaţie fizică (4)
0+2+0
C
-
Discipline facultative:
Y005 Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii.
2+1+0
C
4 cr.
XL008 A doua limbă străină (4)
0+2+0
C
2.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI034 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+1
5 cr.
MA026 Algebră computaţională
2+1+0
5 cr.
MG008 Geometrie computaţională
2+1+0
5 cr.
ME014 Sisteme dinamice
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MI034 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+1
5 cr.
MG008 Geometrie computaţională
2+1+0
5 cr.
MA026 Algebră computaţională
2+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MI034 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+1
5 cr.
MA026 Algebră computaţională
2+1+0
5 cr.
MG008 Geometrie computaţională
2+1+0
5 cr.
ME014 Sisteme dinamice
2+1+0
5 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC004 Statistică matematică
2+0+2
E
6 cr.
MC001 Analiză numerică (1)
2+1+2
E
6 cr.
MI005 Sisteme de operare (2)
2+0+2
E
6 cr.
MI006 Baze de date (1)
2+1+2
E
6 cr.
MI010 Analiza şi proiectarea sistemelor
2+2+0
E
6 cr.
TOTAL
10+4+8=22
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y012 Metodica predării informaticii
2+1+0
C
3 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI007 Baze de date (2)
2+1+2
E
6 cr.
MI012 Sisteme integrate de proiectare şi programare
2+2+1
E
6 cr.
MI046 Metode de proiectare a compilatoarelor
2+0+2
E
6 cr.
MI082 Proiect colectiv
0+0+2
P
2 cr.
MS052 Curs opţional 2
2+1+0
E
5 cr.
MS053 Curs opţional 3
2+0+1
E
5 cr.
TOTAL
10+4+8=22
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y016 Practica pedagogică - informatică
0+4+0
C
5 cr.
Y017 Disciplina optionala psihopedagogica
1+2+0
C
3.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 2.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI018 Verificarea corectitudinii programelor
2+1+0
5 cr.
MI020 Demonstrare automată şi sisteme de rescriere
2+1+0
5 cr.
MI041 Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri
2+1+0
5 cr.
Disciplină oferită în limba maghiară:
MI019 Analiza si complexitatea algoritmilor
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite în limba engleză:
MI090 Paralelizarea automată a programelor
2+1+0
5 cr.
MI106 Metode de dezvoltare a programelor paralele
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 3.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI016 Programare Windows
2+0+1
5 cr.
MI028 Programare distribuită - platforme Java
2+0+1
5 cr.
Disciplină oferită în limba maghiară:
MI068 Capitole speciale de combinatorică
2+1+0
5 cr.
MO055 Geometrie fractala
2+1+0
5 cr.
Disciplină oferită în limba engleză:
MI016 Programare Windows
2+0+1
5 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO006 Cercetare operaţională
2+2+0
E
6 cr.
MI013 Reţele de calculatoare
2+0+2
E
6 cr.
MI017 Inteligenţă artificială
2+1+1
E
6 cr.
MS054 Curs opţional 4
2+0+2
C
6 cr.
MS055 Curs opţional 5
2+0+2
C
6 cr.
TOTAL
10+3+7=20
 
30 cr.
Discipline facultative:
Y018 Disciplina optionala sociopedagogica
1+2+0
C
3.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 4.
Pachetul cu discipline in limba română:
MI037 Modele şi limbaje de simulare
2+0+2
6 cr.
MI069 Maşini instruibile şi recunoasterea formelor
2+0+2
6 cr.
MI070 Prelucrarea limbajului natural
2+0+2
6 cr.
Discipline oferite in limba maghiara:
MI113 Date semistructurate
2+0+2
6 cr.
Discipline oferite în limba engleză:
MI055 Semantica limbajelor de programare
2+0+2
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 5.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI030 Sisteme distribuite
2+0+2
6 cr.
MI045 Grafică pe calculator
2+0+2
6 cr.
MI095 Sabloane de proiectare
2+0+2
6 cr.
MI096 Aplicatii pentru dispozitive mobile
2+0+2
6 cr.
Discipline oferite în limba maghiară:
MI095 Sabloane de proiectare
2+0+2
6 cr.
Disciplină oferită în limba engleză:
MI054 Baze de date distribuite
2+0+2
6 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MS056 Curs opţional 6
2+2+0
E
10 cr.
MS057 Curs opţional 7
2+0+2
E
10 cr.
MS058 Curs opţional 8
2+0+2
C
10 cr.
TOTAL
6+2+4=12
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 6.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI075 Servere de date
2+0+2
10 cr.
MI049 Prelucrarea imaginilor
2+0+2
10 cr.
MI091 Analiza si gestiunea sistemelor informatice complexe
2+0+2
10 cr.
MI085 Management şi marketing
2+2+0
10 cr.
Discipline oferite în limba maghiară:
MA024 Criptografie
2+2+0
10 cr.
MI094 Retele neuronale şi aplicaţii
2+1+1
10 cr.
Disciplină oferită în limba engleză:
MI051 Programare concurentă
2+0+2
10 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 7.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI078 Calcul evolutiv în inteligenţa artificială
2+0+2
10 cr.
MI021 Capitole speciale de teoria grafelor
2+0+2
10 cr.
MI076 Instrumente CASE
2+0+2
10 cr.
MI098 Tehnici de realizare a sistemelor inteligente
2+0+2
10 cr.
Discipline oferite în limba maghiară:
MI079 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
2+0+2
10 cr.
MI128 Implementarea Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date
2+0+2
10 cr.
MC031 Procese stochastice si fractali
2+0+2
10 cr.
Disciplină oferită în limba engleză:
MI078 Calcul evolutiv în inteligenţa artificială
2+0+2
10 cr.
MI099 Arhitecturi soft
2+0+2
10 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 8.
Pachetul cu discipline în limba română:
MA014 Capitole speciale de logică matematică
2+2+0
10 cr.
MC012 Calcul paralel
2+2+0
10 cr.
ME046 Tehnici de simulare numerica cu Matlab
2+0+2
10 cr.
MG023 Geometrie algebrică si grafica pe calculator
2+2+0
10 cr.
MO051 Programare multicriteriala aplicata
2+2+0
10 cr.
MT033 Analiza computationala
2+2+0
10 cr.
Discipline oferite în limba maghiară:
MG023 Geometrie algebrică si grafica pe calculator
2+2+0
10 cr.
MI022 Management şi marketing
2+2+0
10 cr.
MO014 Capitole speciale de cercetare operaţionala
2+2+0
10 cr.
Discipline oferite în limba engleză:
MA024 Criptografie
2+2+0
10 cr.
MC006 Complexitatea calculului
2+2+0
10 cr.
MG023 Geometrie algebrică si grafica pe calculator
2+2+0
10 cr.