Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Criptografie
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MA024
8
2+2+0
7.5
optionala
Matematică
MA024
8
2+2+0
10
optionala
Informatică
MA024
8
2+2+0
7.5
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. SACAREA Cristian,  csacareamath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. MARCUS Andrei,  marcusmath.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentam cei mai importanti algoritmi de criptare cu chei private (DES, AES) si cu chei publice (RSA, DSS), precum si diferite protocoale criptografice.
Continut
Preliminarii: Aritmetica modulara. Rezolvarea congruentelor. Exponentiere modulara. Resturi patratice. Factorizarea numerelor. Sisteme clasice de criptare. Notiuni de complexitatea algoritmilor.
Criptare cu chei private: Data Encryption Standard. Advanced Encryption Standard.
Criptare cu chei publice: RSA, Diffie-Hellman. Functii Hash. Semnatura digitala.
Bibliografie
1. S. ARTO: Criptografie cu chei publice, Ed. Militara, Bucuresti 1983.
2. T. CORMEN, C. LEISERSON, R. RIVEST: Introducere în algoritmi. Computer Press Agora, Cluj Napoca1999.
3. N. KOBLITZ : A Course in Number Theory and Cryptography, Springer-Verlag, Berlin 1994.
4. R.LIDL, G. PILZ : Applied Abstract Algebra, Springer-Verlag, Berlin1998.
5. V.V. PATRICIU: Criptografie si securitatea retelelor de calculatoare. Ed. Tehnica, Bucuresti 1994
6. W. STALLINGS: Cryptography and Network Security, second ed., Prentice-Hall, 1999
Evaluare
Teme de casa. Referate. Examen.