Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de logică matematică
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MA014
8
2+2+0
10
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. COVACI Rodica,  rcovacimath.ubbcluj.ro
Obiective
Stabilirea legaturii dintre latura speculativa a logicii matematice si cea aplicativa, aferenta informaticii.
Continut
1. Algebra propozitiilor. Propozitii. Formule propozitionale. Implicatia si echivalenta logica, ca relatii. Algebra Lyndenbaum-Tarski. Algebre si inele Boole.
2. Functii n-are bivalente. Forme normale perfecte. Probleme de sinteza. Aplicatii.
3. Teorii deductive. Interpretare si model. Noncontradictie si consistenta. Completitudine si categoricitate.
4. Logica predicatelor.
Bibliografie
1. N. BOTH: Algebra logicii cu aplicatii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1984.
2. N. BOTH: Capitole speciale de logica matematica, Lito, Univ Babes Bolyai Cluj-Napoca 1994.
3. P. NOVICOV: Elemente de logica matematica, Ed. Tehn., 1966.
4. Y.I. MANIN: A Course in Mathematical Logic, Springer-Verlag, New York 1977
5. S.G. KRANTZ: Logic and Proof Techniques for Computer Science, Birkhauser Boston 2002.
6. R. LIDL, G. PILZ: Applied Abstract Algebra, Springer-Verlag, Berlin, 1998.

Evaluare
Doua referate pe parcursul semestrului (reprezentand fiecare 20% din nota finala) si examen oral la sfarsitul semestrului (reprezentand 60% din nota finala).