Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare multicriteriala aplicata
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MO051
8
2+2+0
10
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. LUPSA Liana,  llupsamath.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea unor rezultate de baza din programarea cu mai multe funcii scop precum si a unor metode de rezolvarea. Aplicarea acestor rezultate la rezolvarea unor clase particulare de probleme de programare vectoriala.
Continut
1. Exemple de probleme de programare vectoriala.
2. Puncte de vedere in abordarea problemei de programare vectoriala: aspecte teoretice si unele metode de rezolvare.
3. Clase particulare de probleme de programare vectoriala si metode specifice de rezolvare: probleme de transport cu mai multe functii scop, probleme de programare pseudobooleana cu mai multe functii scop, probleme de programare dinamica cu mai multe functii scop.
Bibliografie
1. ANDRASIU M., BACIU A., PASCU A., PUSCAS E., TASNADI AL.: Metode de decizii multicrietriale. Bucuresti: Ed. Tehnica 1986.
2. BACIU A., PASCU A., PUSCAS E.: Aplicatii ale cercetarii operationale. Bucureti, Ed. Militar, 1988.
3. LUPSA L. DUCA E., DUCA D.I.: On the structure of the set of points dominated and nondominated in an optimization problem. Revue d'Anal. num et la theorie de l'approximation. 22(2), 193-199,1983.
4.B. ROY: Multicriteria Methodology for Decision Aiding. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996.
5. PO-LUNG YU: Multiple-Criteria Decision Making. Concepts, Techniques, and Extensions. New York and London: Plenium Press, 1989.
Evaluare
Proiect.